Aktualności

Seminarium we Wrocławiu: Partycypacja i edukacja

Serdecznie zapraszamy na seminarium naukowe „Partycypacja i edukacja -badania w działaniu jako element edukacji obywatelskiej”. Spotkanie odbędzie się w dniach 4-5 kwietnia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu.

Przewodnim tematem seminarium obywatelskiej jest rola badań w działaniu we wspieraniu partycypacji obywatelskiej i zmiany społecznej przez edukację. Spotkanie pomyślane jest jako platforma do dyskusji nad konkretnymi projektami i wynikającymi z nich konsekwencjami dla teorii i praktyki – edukacyjnej i szerszej, społecznej. Będziemy zatem dyskutować nad wynikami pracy zespołów z kilku ośrodków akademickich w Polsce prowadzących od kilku już lat badania w paradygmacie “działaniowym”. Przedstawiane projekty będą dotyczyły różnorodnych środowisk i grup docelowych, takich jak: młodzież, osoby niepełnosprawne, nauczyciele, dzieci w wieku przedszkolnym i studenci szkół wyższych. W trakcie seminarium będą też prezentowane doświadczenia z projektów realizowanych we współpracy z samorządami i środowiskami lokalnymi, takie jak “Decydujmy razem”, “Razem w pełni sprawni” albo “Szlifowanie Diamentów”.

Organizatorzy wydarzenia: Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych, Collegium Civitas, Dolnośląska Szkoła Wyższa

Uczestnicy: przedstawiciele środowisk akademickich, praktycy, reprezentanci samorządów, organizacji pozarządowych, animatorzy

Termin: 4 – 5 kwietnia 2012 r. (środa – czwartek)

Miejsce: Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, ul. Strzegomska 55, Wrocław

Zgłoszenia: Seminarium jest nieodpłatne. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o zobowiązujące zgłoszenia drogą elektroniczną:
iisce@dswe.pl, tel./faks: 71-358-2758 .

Do pobrania:

Program oraz szczegółowe informacje na temat seminarium

Informacje o organizatorach:

Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych powołane przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL i Collegium Civitas jest to ośrodek naukowo-edukacyjny i ekspercko-analityczny, którego misją jest kreowanie innowacyjnych idei i wypracowywanie rozwiązań dotyczących praktycznych aspektów związanych z wdrożeniem i realizacją polityk publicznych oraz rozwoju lokalnego.

Dolnośląska Szkoła Wyższa (DSW) – jedyna akademicka uczelnia niepubliczna na Dolnym Śląsku (uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego), kształcąca studentów na czterech wydziałach w ramach 13 kierunków studiów I stopnia, 5 kierunków studiów II stopnia i studiów III stopnia (doktoranckich). DSW współpracuje aktywnie z 60 uczelniami zagranicznymi w obszarze badań i dydaktyki oraz prowadzi programy humanistyczne z amerykańskimi uczelniami. Niniejsze seminarium organizowane jest przez Zakład Pedeutologii, Zakład Antropologii Edukacji i Studiów Kulturowych oraz Międzynarodowy Instytut Studiów nad Kulturą i Edukacją DSW