Aktualności

Seria poradnicza „ABC organizowania społeczności lokalnej”

Organizowanie i wspieranie w rozwoju społeczności lokalnych zaczyna być ważnym nurtem w pomocy społecznej.

Docenienie roli wspólnot w rozwiązywaniu problemów, tworzenie programów i projektów odwołujących się do idei solidaryzmu społecznego, pracy na potencjałach ludzi i idei empowermentu są nową odsłoną aktywnej pomocy społecznej.

W trzech poradnikach: Organizator społeczności lokalnej – refleksyjny praktyk, Organizowanie społeczności lokalnej – metodyka pracy środowiskowej, Organizowanie społeczności lokalnej – usługa społeczna czytelnik znajdzie kompendium wiedzy z zakresu aktywizowania i mobilizowania społeczności lokalnej do samopomocy oraz propozycje rozwiązań organizacyjnych. Każdy poradnik jest pewną odrębną pozycją, ale wszystkie trzy razem stanowią całościowe podejście i spojrzenie.

W pierwszej publikacji Organizator społeczności lokalnej – refleksyjny praktyk prezentowana jest rola „agenta zmiany”, czyli właśnie organizatora społeczności lokalnej jako nowo tworzącej się profesji.

Druga pozycja Organizowanie społeczności lokalnej – metodyka pracy środowiskowej poświęcona jest w całości kwestii, jak krok po kroku pracować w społeczności, podsuwa użyteczne wskazówki, pokazuje narzędzia i konkretne przykłady.

Trzeci poradnik Organizowanie społeczności lokalnej – usługa społeczna to pokazanie pewnych rozwiązań prawno-organizacyjnych, które można zastosować w lokalnym samorządzie i wdrożyć usługę organizowania społeczności.

Model Organizowania Społeczności Lokalnej i seria poradnicza ABC organizowania społeczności lokalnej stanowią komplementarną propozycję pracy i pozytywnej zmiany w społecznościach lokalnych w Polsce.

Pliki do pobrania:

Poradnik, cz. I: Organizator społeczności lokalnej – refleksyjny praktyk

Poradnik, cz. II: Organizowanie społeczności lokalnej – metodyka pracy środowiskowej

Poradnik, cz. III: Organizowanie społeczności lokalnej – usługa społeczna