Aktualności

Sharing Learning in Communities – kolejny newsletter już jest!

W ramach projektu Grundtvig, finansowanego ze środków programu „Uczenie się przez całe życie”, współrealizowanego przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL został przygotowany drugi newsletter.

Nowy newsletter zawiera praktyczne przykłady formalnych, pozaformalnych oraz nieformalnych metod uczenia się w społecznościach.

Każdy z partnerów przedstawił przykład własnej dobrej praktyki. CAL zaprezentował Akademię Inicjatyw Sąsiedzkich  jako sposób na edukowanie liderów sąsiedzkich oraz Dzień Sąsiada jako sposób wzmacniania i integrowania mieszkańców Warszawy poprzez edukacyjno – animacyjny program.

Nasi partnerzy z 8 pozostałych krajów Europy również zaprezentowali interesujące przykłady swoich działań np. formy animacji społecznej w międzypokoleniowym centrum CELJE działającego na Słowenii lub międzykulturowy projekt integracji Szwedów i społeczności Romów.

Opiekę redakcyjną nad wydaniem newslettera przejęli Włosi z EUR.ADI.P.NET – Centrum Kształcenia Zawodowego w Adrii.

Następne wydanie już w październiku, CAL będzie odpowiedzialny za redakcję wydania. Tematem będzie „Learner’s corner” czyli o edukacji widzianej oczami samych słuchaczy.

Projekt jest realizowany od lipca 2012 do czerwca 2014. Liderem projektu jest Wielka Brytania.

Więcej o projekcie można przeczytać  w zakładce “Projekty międzynarodowe”.

Zapraszamy do lektury!

newsletter 2