Certyfikat Jakości Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej (CAL) jest dokumentem potwierdzającym przyjęcie i wdrażanie przez daną instytucję /organizację metodycznie uporządkowanego  sposobu / modelu / zasad pracy w społeczności lokalnej, promowanych przez Stowarzyszenie CAL. Jest potwierdzeniem, że dany podmiot bez względu na swój profil, realizuje misję społecznościową, polegającą na formułowaniu i realizacji programu w oparciu o bezpośrednie doświadczenia i zaangażowanie mieszkańców, prowadzi świadome, długofalowe działania, umożliwiające mieszkańcom osiąganie coraz wyższej jakości życia oraz zwiększający szanse ich rozwoju osobistego, grupowego  i społecznego. Dąży do stosowania i rozwijania edukacyjnych strategii, metod i narzędzi, zmierzających do odkrywania potencjału społeczności lokalnej poprzez budowanie sieci współpracy pomiędzy instytucjami, organizacjami, przedsiębiorstwami i mieszkańcami oraz mobilizowanie istotnych dla niej wartości tradycji i kultury współczesnej.

Certyfikat Jakości CAL jest dokumentem wyróżniającym pracę instytucji pomocy i integracji społecznej w zakresie organizowania społeczności lokalnej (OSL).

 

Zanim pobierzesz niezbędne dokumenty, proponujemy Ci odpowiedzieć na kilka pytań:

  • Uważasz, że twoja instytucja/organizacja jest jednym z miejsc, które stanowi ważny punkt na mapie aktywności twojej miejscowości?
  • Widzisz problemy w swoim środowisku oczami mieszkańców? Potrafisz te problemy zdiagnozować?
  • Wiesz jak szukać i wydobywać potencjał w swoim otoczeniu?
  • Uważasz, że twój zespół nie zamyka się na sprawach bieżących instytucji/organizacji, a szuka nowych form działania?
  • Masz odwagę realizować nowe pomysły nie na papierze, a wdrażając je w rzeczywistość?
  • Twoja instytucja lub organizacja nie robi nic dla ludzi bez ludzi?
  • Pracę z partnerami traktujesz na poważnie?
  • Czy kiedykolwiek uczestniczyłeś w szkoleniach, organizowanych przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL?

Jeśli na większość pytań odpowiedziałeś/łaś „tak” –

pobierz dokumenty, opisujące procedurę przyznania Certyfikatu Jakości CAL odpowiednio do obszaru w którym działa Twoja instytucja lub organizacja. Certyfikat jest przyznawany na 5 lat.

 

Pliki do pobrania:

1. Certyfikat CAL

2. Raport z realizacji pracy w zakresie wdrażania modelu Organizowania Społeczności Lokalnej