Aktualności

Silne społeczności lokalne – aktywni obywatele

Celem projektu „Silne społeczności lokalne- aktywni obywatele” jest stworzenie wspólnych ram dla rozwoju społeczności lokalnych (community development). Skupia się on na zdefiniowaniu tego pojęcia, wyjaśnieniu jego istoty, metod jakimi posługują się praktycy by osiągnąć zamierzone cele, narzędzi wspierania zaangażowania i mobilizowania społeczności i głównych wyników z pracy.

Combined European Bureau for Social Development (CEBSD) - sieć, której członkiem jest CAL uzyskało dofinansowanie w ramach programu “Europa dla Obywateli”. Ambicją przedstawicieli 10 krajów biorących udział w projekcie jest, aby wspólne ramy służyły dla praktyk rozwój społeczności aby stały się widoczne na płaszczyźnie europejskiej.

Szczegółowe informację na temat projektu znajdują się na www.eucdn.net

english russia
CAL TV