Aktualności

Sołtyska, która rozruszała mieszkańców

Anna Wieczorek, laureatka ubiegłorocznej edycji Konkursu dla Animatorów Społecznych im. Heleny Radlińskiej. Od 2007 roku pełni nieprzerwanie funkcję sołtyski w Nowej Wsi w woj. wielkopolskim i skutecznie pomaga mieszkańcom brać sprawy w swoje ręce.

Do dziś w świadomości wielu mieszkańców na wsi działacz społeczny [to] mężczyzna. W Nowej Wsi to sołtys – kobieta „rozruszała” mieszkańców, pokazała, że chcieć zrobić, to móc zrobić coś dla lokalnego środowiska – to treść jednej z rekomendacji, przesłanych wraz ze zgłoszeniem do konkursu dla animatorów społecznych kandydatury pani Anny Wieczorek. Wybrana w 2007 roku na sołtysa przez mieszkańców liczącej 375 osób Nowej Wsi, pobudziła drzemiący w nich potencjał, by zmieniać swoje najbliższe otoczenie.

Anna Wieczorek wyszukuje i promuje ciekawe inicjatywy, wydarzenia, które rodzą się i powstają oddolnie –  z ludźmi  i dla ludzi. W ten sposób w 2007 roku ze środków pozyskanych w konkursie „Aktywna wiosna” powstały boisko do gry w piłkę nożną i siatkówkę. Współpraca z Urzędem Miejskim Śmigla zaowocowała kursami języka angielskiego dla mieszkańców Nowej Wsi. Niedługo potem, dzięki dofinansowaniu z Programu Kapitał Ludzki, udało się zorganizować kursy komputerowe i językowe, które swoim zasięgiem objęły cała gminę.  Sołectwo pozyskało wsparcie na organizację półkolonii dla dzieci oraz nowy plac zabaw – wszystko przy dużym wsparciu ze strony mieszkańców. Pani Anna jest również pomysłodawczynią projektu „Kina pod chmurką”, w ramach którego Nowa Wieś w sobotnie wieczory wspólnie ogląda filmy.

Mieszkańcy zrozumieli, jak ważna jest współpraca i jak wiele mogą zrobić dla siebie sami. Dziś łatwiej im podejmować działania, bo dla wielu z nich coś, co jeszcze niedawno było nierealne, dzięki zaangażowaniu i wspólnym działaniom, do których zachęcała […] Pani Ania, stało się możliwe do osiągnięcia – napisała o kandydatce zgłaszająca ją Pani Adrianna Andrzejewska.

Jeszcze tylko dwa dni (do 15 czerwca) przyjmujemy zgłoszenia do nagrody w VI edycji Konkursu dla Animatorów Społecznych im. Heleny Radlińskiej. Szczegółowe informacje na temat zasad konkursu, przyjmowania zgłoszeń oraz dotychczasowych laureatów można znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce Animacja Społeczna/Konkurs dla Animatorów Społecznych