Aktualności

Spotkanie animatorów społecznych na Mazurach

Z wielką radością zapraszamy wszystkich doświadczonych animatorów na realizowane w ramach projektu „Decydujmy razem” Ogólnopolskie Forum Animatorów Społecznych w Waplewie k. Olsztynka, które odbędzie się w dniach 4-6 grudnia 2012 r.

Nasze spotkanie będzie mieć na celu wymianę doświadczeń oraz refleksji nad procesami partycypacji realizowanymi w ramach projektu „Decydujmy razem”.

W trakcie Forum będziemy mogli przedstawić nasze wspólne dokonania, podzielić się sukcesami, ale też omówić problemy i zagrożenia, z którymi się spotkaliśmy. Najważniejszymi zagadnieniami, którym proponujemy poświęcić uwagę jest – współpraca, traktowana, jako tworzenie stałych mechanizmów partycypacyjnych w ramach lokalnych polityk publicznych. Głównym celem naszego spotkania zaś jest stworzenie systemu wsparcia dla animatorów w ich pracy związanej z wzmacnianiem społeczności lokalnej w jej partnerskim współdziałaniu z administracją samorządową.

Ważnymi elementami naszego spotkania będą wizyty studyjne w okolicznych środowiskach instytucjach i urzędach, współdziałających partycypacyjnie z mieszkańcami oraz grupowe sesje dyskusyjne poświęcone praktycznym aspektom tworzenia trwałych mechanizmów partycypacyjnych na poziomie społeczności lokalnej.

Istotne jest dla nas również by podczas Forum doszło do zainicjowania procesu budowania środowiska wymiany wiedzy w oparciu o dedykowaną projektowi „Decydujmy razem” e-platformę. Za jej pośrednictwem będzie bowiem można kontynuować proces edukacji i wymiany doświadczeń służący wszystkim praktykom społecznym działającym na rzecz wzmacniania procesu partycypacji publicznej. Zapraszamy do udziału animatorów społecznych doświadczonych w mobilizowaniu ludzi wokół problemów społeczności lokalnych.

Prosimy wypełnienie formularza najpóźniej do dnia 29 listopada 2012 r.

Formularz rekrutacyjny:

http://www.decydujmyrazem.pl/kalendarz/ofas_2012/formularz_04_06_12_2012.html

Do pobrania:

Program

Zapraszamy do zadawania pytań i dyskusji na temat Ogólnopolskiego Forum Animatorów Społecznych na e-platformie: