Aktualności

Spotkanie edukatorów w Irlandii

Za nami pierwsze międzynarodowe spotkanie edukatorów kształcących w specjalnościach związanych ze wspieraniem rozwoju społeczności lokalnych. Do Maynooth w Irlandii przyjechali przedstawicieli środowisk akademickich i instytucji edukacyjnych  z całej Europy, a nawet z Australii.

International Community Work Educators Forum zorganizowane zostało przez National University of Ireland w Maynooth. Główne cele spotkania to zebranie doświadczeń związanych z edukacją w obszarze community work i community development oraz wypracowanie modelu wysokiej jakości kształcenia pracowników zaangażowanych we wspieranie rozwoju społeczności zmarginalizowanych i dyskryminowanych. Uczestnicy z Irlandii, Australii, Norwegii, Holandii, Belgii, Rosji, Węgier, Polski i Wielkiej Brytanii dyskutowali o modelach kształcenia akademickiego i ustawicznego dotyczącego przygotowania do zawodu organizatora społeczności lokalnej (community workers).

Prezentacja modeli kształcenia z różnych krajów dała początek gorącej wymianie zdań o celach, wartościach, metodach zawartych w programach profesjonalizujących działalność liderów, animatorów, organizatorów społeczności lokalnej działających w obszarze wspierania rozwoju lokalnego. Udział ekspertów, praktyków i akademików pozwalał na wszechstronny ogląd poruszanych problemów i wyzwań. Wszystkim głosom towarzyszyła wizja nowej profesji (commnuity worker) i przygotowującej do niej edukacji na poziomie wyższym oraz w ramach kształcenia ustawicznego.

W spotkaniu brali udział przedstawiciele Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL: Paweł Jordan i Rafał Krenz.