Aktualności

Spotkanie w samo południe

„Rzeczy wielkie powstają z drobnych uczynków, tutaj to widać”. W samo południe 15 stycznia odbyło się uroczyste otwarcie siedziby Programu Aktywności Lokalnej „Złota Jesień”.

Lokal mieści się na trzecim piętrze w bloku socjalnym os. Złotej Jesieni 11B/20. Wyremontowane pomieszczenia zostały przystosowane do potrzeb działań społeczności lokalnej. W trzech salach odbywać się mogą spotkania, warsztaty, rozmowy indywidualne, korepetycje. Zarówno aktywnym mieszkańcom os. Złotej Jesieni, jak i pracownikom PAL zależało na stworzeniu specjalnego miejsca aktywizacji mieszkańców, miejsca spotkań, realizacji swoich pasji, edukacji obywatelskiej. Animatorzy Lokalni koordynujący działania PAL z ramienia MOPS Kraków, Filia nr 9 chcą aby w tym miejscu realizować pomysły mieszkańców, zachęcając do wspólnego tworzenia i aranżacji przestrzeni, w której każdy mieszkaniec będzie mógł realizować swoje pomysły lub pasje, dzieląc się swoim zapałem z innymi.
Pani Anna Okońska-Walkowicz – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. polityki społecznej, Pan Jacek Kowalczyk – Dyrektor MOPS Kraków, Pani Katarzyna Izdebska – Kierownik referatu obsługi mieszkańców ZBK oraz Pani Maria Lelek -mieszkanka dokonali uroczystego otwarcia odsłaniając wiszącą na drzwiach wejściowych tablicę informacyjną.

Po uroczystym otwarciu zaproszonych gości poczęstowano tortem specjalnie upieczonym na tę okazję przez uzdolnione kulinarnie mieszkanki. Był czas na rozmowy i wypowiedzi zaproszonych gości oraz aktywnych mieszkańców. Bo to właśnie mieszkańcy bloków socjalnych, uczestnicy PAL „ Złota Jesień” byli głównymi bohaterami dnia. W rozmowach i wypowiedziach podkreślano zgodnie, że dzięki determinacji i zaangażowaniu popartym życzliwością ludzi i instytucji możliwa jest zmiana na lepsze. Wsparcie lokalnych liderów, partnerów, Instytucji w rozwoju społeczności lokalnej jest niezwykle ważne. Wzmocniona w ten sposób aktywna społeczność chętniej pokonuje trudności i dąży do coraz wyższej jakości życia. Konsolidacja sił, potencjałów i zasobów zwiększa szanse mieszkańców na rozwój osobisty, grupowy i społeczny.

Dużym zainteresowaniem zaproszonych gości cieszyły się opowieści aktywnych mieszkanek o tym, co im daje udział w Programie Aktywności, dlaczego chcą się rozwijać i co już zrobiły na rzecz swojej społeczności. Panie podzieliły się również planami na nadchodzące miesiące; opowiedziały o inicjatywie malowania zdewastowanych klatek schodowych w obu blokach socjalnych na os. Złotej Jesieni. W trakcie dyskusji zaproszeni uczestnicy uroczystości podawali swoje pomysły na zagospodarowanie pomieszczeń. Wyrażali swój podziw dla dokonań grupy aktywnych mieszkańców. Na otwarcie obiektu przybyło wielu mieszkańców osiedla, jak również zaproszonych gości. Jedną z uczestniczek uroczystego otwarcia była koordynatorka wolontariatu MOPS Kraków, która wręczyła podczas spotkania wyróżnienie wolontariuszce PAL – mieszkance Pani Agnieszce Nogalskiej jako uznanie jej działań.

Po części oficjalnej zaproszeni goście mogli porozmawiać w kuluarach z mieszkańcami i spróbować przygotowanych na tę okazję smakołyków oraz pozostawić pamiątkowy wpis w wykonanej przez mieszkańców na tę okoliczność kronice. Cytowane poniżej gratulacje i życzliwe słowa umocniły mieszkańców w słuszności obranego kierunku.

„Aby to miejsce pozwoliło mieszkańcom na realizowanie się, a w efekcie osiąganie lepszego życia”

„Rzeczy wielkie powstają z drobnych uczynków, tutaj to widać. Z życzeniami sukcesu dla wszystkich mieszkańców”

„Dziękuję za wsparcie i możliwości, które mi daliście”

„Wspaniałej realizacji planów w tym pięknym miejscu przyjaznym mieszkańcom, wszystkim, którzy tu będą spędzać czas, realizować zadania oraz spełniać marzenia”

Mieszkańcy bloków z osiedla Złotej Jesieni to odizolowana społeczność z powodu trudnej sytuacji materialnej, społecznej i zawodowej. Niektórzy zostali tu przesiedleni z powodu utraty wcześniejszego lokum i nie stać ich było na inne miejsce zamieszkania. Inni są w gorszej sytuacji – mają trudności w wychowywaniu dzieci, problemy z prawem, uzależnieniami. Znaczna część tych osób jest bez pracy, korzysta z pomocy społecznej. Model życia na bezrobociu jest tu mocno zakorzeniony i przechodzi z pokolenia na pokolenie. Cechą charakterystyczną jest występowanie sprzężenia dysfunkcji wynikających z dziedziczenia sposobu życia i zaniedbań opiekuńczo-wychowawczych
Na szczęście jednak mieszkańcy bloków socjalnych usytuowanych w XVI Dzielnicy Krakowa nie żyją w całkowitym odosobnieniu. Od 2013 roku pracownicy MOPS Kraków zajmują się tą społecznością w ramach Programu Aktywności Lokalnej „Złota Jesień”, realizowanego w projekcie systemowym „Pora na aktywność”, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Mieszkańców bloków z osiedla Złotej Jesieni 11 A i 11B wybrano nieprzypadkowo. Przeprowadzone badania i analizy wykazały, że to środowisko, mimo kumulacji problemów, rokuje nadzieję.

Dorota Głowacka-Prus

Pracownik Socjalny

Organizatorka Społeczności Lokalnej

Członkini Zarządu OFOSL