Aktualności

Sto osób zagrożonych wykluczeniem weźmie udział w szkoleniach MLIS

Zakończyliśmy rekrutację grup do cyklu szkoleń w ramach Mazowieckiego Laboratorium Innowacji Społecznej. Sto osób weźmie udział w trzech modułach szkoleniowych, podczas których przyjrzą się środowisku, w którym żyją, opracują indywidualną ścieżką zmiany, popracują nad konkretnymi problemami metodą arteterapii (szczegóły niżej). Pierwsze warsztaty w styczniu. Szczegóły dotyczące rekrutacji oraz lista zakwalifikowanych > TUTAJ

SZKOLENIA DLA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM MODUŁY SZKOLENIOWE

I. AUTOREFLEKSJA- INDYWIDUALNA ŚCIEŻKA ZMIANY:
Celem zajęć będzie skłonienie uczestników do refleksji nad własną sytuacją, motywacją do podjęcia działań na rzecz zmiany. Podczas tych zajęć będziemy się wykorzystywać elementy autobiografii osób. Odwołując się do własnych doświadczeń życiowych będziemy zachęcać do stworzenia własnej indywidualnej ścieżki zmiany.

II. WARSZTATY ŚRODOWISKOWE  „Środowiskowe metody profilaktyki i integracji społecznej”
Celem zajęć będzie poznanie i wykorzystanie zasobów środowiska lokalnego do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. W ramach takiego modułu chcielibyśmy zachęcić uczestników do tego, żeby przyjrzeli się swojej społeczności – co w niej jest, jaka jest, jej zasobom – na ile mieszkańcy je znają, na ile one zaspakajają ich potrzeby, czego brakuje, w tym analizowaliśmy braki pod kątem usług.

III.  ARTETERAPIA
Arteterapia, czyli terapia przez sztukę, to system metod, które łączą działania terapeutyczne z artystycznymi. Sztuka staje się tu narzędziem umożliwiającym dotarcie do problemów klienta oraz pracę z nimi. Twórczość umożliwia uczestnikowi terapii zrozumienie siebie oraz poznanie natury swoich trudności. Arteterapia w Polsce jest stosunkowo nową dziedziną, w Stanach Zjednoczonych stosowana jest w pracy z ludźmi od ponad pięćdziesięciu lat. W arteterapii wykorzystywane są sztuki plastyczne, działania teatralne, taniec, muzyka i inne. Osoby podejmujące arteterapię nie muszą posiadać zdolności artystycznych ani wcześniejszych doświadczeń. Wyrażanie siebie poprzez twórczość może być szczególnie przydatne w pracy z osobami, które mają trudności z nazywaniem swoich uczuć, mówieniem o emocjach, precyzowaniem myśli. Często doświadczenie arteterapeutyczne pozwala uczestnikowi w zrozumieniu swoich potrzeb, w głębszej analizie problemu, jest też formą relaksu (muzyka, sztuki plastyczne), uwalnia napięcie w ciele (ruch, teatr), przełamuje bariery w kontaktach z otoczeniem (teatr, ruch, muzyka).