W bibliotece Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL:

  • znajduje się ponad 2000 woluminów;
  • licznie reprezentowane są polskie i zagraniczne publikacje (zarówno książki, jak i periodyki) z zakresu nauk społecznych;
  • można się wiele dowiedzieć na temat trzeciego sektora, społeczności lokalnych, różnorodnych projektów i programów oraz animacji;
  • znajdują się także publikacje z zakresu psychologii, prasoznawstwa oraz organizacji i zarządzania.

Książki z biblioteki wypożyczać mogą członkowie zespołu, eksperci oraz wolontariusze Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.

Goście mogą korzystać ze zbiorów biblioteki wyłącznie na miejscu