Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL jest wydawcą lub współwydawcą następujących publikacji:

Publikacje książkowe:

2015

Rozmówki sąsiedzkie, czyli rozmowy o sąsiedztwie i inicjatywach sąsiedzkich. Redakcja Agata Konarzewska, Oliwia Kujawa. Warszawa 2015

2014

Rozwój społeczności lokalnych w Europie. W kierunku wspólnych założeń i rozumienia. Redakcja Paweł Jordan. Praca zbiorowa, Warszawa 2014

W kierunku społecznościowej pracy socjalnej. Edukacyjno-środowiskowe determinanty interwencji publicznej. dr Bohdan Skrzypczak, Warszawa, 2014

Dzień Sąsiada. Jak inicjatywy sąsiedzkie zmieniają Warszawę. Praca zbiorowa, Warszawa, 2014

Przepis na współpracę w bibliotece. Poradnik praktyk i inspiracji. Praca zbiorowa, Warszawa, 2014

Model środowiskowej pracy socjalnej/organizowania społeczności lokalnej. Warszawa, 2014

Ja tu zostaje. Seniorzy na Paca. Praca zbiorowa. Redakcja Aneta Ostaszewska, Warszawa, 2014

Organizowanie społeczności lokalnej – usługa społeczna. Poradnik III. Seria ABC organizowania społeczności lokalnej. M.Dudkiewicz, B. Bąbska, A. Skowrońska, Warszawa, 2014

Organizowanie społeczności lokalnej – metodyka pracy socjalnej. Poradnik II. Seria ABC organizowania społeczności lokalnej. B. Bąbska, M. Rymsza, Warszawa, 2014

Organizator społeczności lokalnej – refleksyjny praktyk. Poradnik I. Seria ABC organizowania społeczności lokalnej. T. Kaźmierczak, B. Bąbska, P. Jordan, M. Dudkiewicz, M. Mendel, M. Popłońska-Kowałska, Warszawa, 2014

Makropraktyka pracy socjalnej. Ellen Netting, Peter M. Kettner, Steven L. McMurtry, M. Lori Thomas, Warszawa, 2014

Silnejsze Społeczności, Jak budować potencjał społeczności i sektora publicznego. Steve Skinner, Warszawa, 2014

Dlaczego relacje są ważne? Networking w rozwoju społecznościowym.  Alison Gilchrist, Warszawa, 2014

Rozwój społeczności w oparciu o zasoby. Model ABCD. Mike Green, Henry Moore i John O’Brien, Warszawa, 2014

2013

Katalog Dobrych Praktyk. Ekonomia wzajemnościowa. Rozwój i promocja kooperatyww. Praca zbiorowa. Redakcja Anna Pietruszka-Drożdż, Warszawa, 2013

Jak osiągnąć lepszy rozwój społeczności. Podręcznik do planowania i ewaluacji Model ABCD, Alan Barr, Stuart Hashagen. Podręcznik do nauki ewaluacji i planowania w rozwoju społeczności LEAP, Alan Barr, Jane Dailly, Warszawa, 2013

Eksperymentujmy! O lokalnej i innowacyjnej ekonomii społecznej, Joanna Szymańska, Jakub Zgierski, Warszawa 2013

Środowiskowe role zawodowe pracownika socjalnego, praca zbiorowa, Warszawa, 2013

Aktywne społeczności. Zmiana społeczna. Katalog praktyk, tom III, praca zbiorowa, Warszawa, 2013

Klastry w sektorze ekonomii społecznej, Monika Makowiecka, Warszawa 2013

Laboratorium ekonomii społecznej, Jacek Gralczyk, Warszawa 2013

CAL – pracownia inspiracji. Jak aktywizować młodzież, Warszawa 2013

2012

Profil kompetencji. Organizator społeczności lokalnych, Fenny Gerrits, Paul Vlaar, Warszawa 2012

Umiejętności potrzebne w organizowaniu społeczności lokalnej. Val Harris, Warszawa, 2012

Więcej miejsca dla rozwoju społeczności lokalnej, Michael Pitchford, Paul Henderson, Warszawa 2012

W stronę aktywnych służb społecznych (Prace Laboratorium Innowacji Społecznej, Zeszyt 2), red. T. Kaźmierczak, M. Rymsza

Aktywne społeczności. Zmiana społeczna. Katalog praktyk, tom II, praca zbiorowa, Warszawa, 2012

Scenariusze rozwoju lokalnych polityk kultury, praca zbiorowa, praca zbiorowa, Warszawa 2012

2011

Organizowanie społeczności lokalnej. Analizy, konteksty, uwarunkowania (Prace Laboratorium Innowacji Społecznej , Zeszyt 1), red. dr B.Skrzypaczak

Aktywizacja  czy integracja? – zaproszenie do dyskusji nad rolą instytucji pomocy i integracji społecznej, red. dr B.Skrzypaczak, B.Bąbska, Warszawa, Warszawa

Czas na twórczość. Warsztaty arteterapeutyczne jako metoda pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, red. A.Książek, Warszawa 2011

Miejsce gdzie mogą działać. Warsztaty środowiskowe jako metoda pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, red. P. Henzler, Warszawa 2011

Sąsiedzi nie gryzą czyli 20 lokalnych inicjatyw w Warszawie i nie tylko, koordynatorka A. Matan, Warszawa 2011

Aktywne społeczności. Zmiana społeczna. Katalog praktyk, tom I, praca zbiorowa, Warszawa 2011

2010

Aktywne społeczności. Zmiana społeczna. Katalog praktyk, red. A. Theiss, Warszawa 2010

Zeszyt edukacyjny “Dobre partnerstwa”: Z doświadczeń polskich, niemieckich i ukraińskich, red. L. Chotkiewicz, Warszawa 2010.

Partycypacja społeczna i aktywizacja w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych, red. B. Lewenstein, J. Schindler, R. Skrzypiec, Warszawa 2010.

Od animacji do rewitalizacji społecznej – dialog perspektyw i doświadczeń, red. dr Bohdan Skrzypczak, Warszawa 2010

2009

Aktywni mieszkańcy: Inicjatywy sąsiedzkie w praktyce, red. P. Henzler, Warszawa 2009

Animacja społeczna w środowiskach trudnych i zaniedbanych, red. P. Jordan, Warszawa 2009

Animatorzy – tu i teraz : Konkurs im. H. Radlińskiej, red. P. Henzler, Warszawa 2009

Pomiędzy tożsamością a skutecznością: Dobre praktyki społecznego konstruowania partnerstw lokalnych, red. B. Skrzypczak, M. Grygorczyk, Warszawa 2009

2008

Poradnik dla facylitatorów partnerstw, węzłów współpracy lokalnej i ponadlokalnej, red. M. Henzler, Warszawa 2008

Węzły współpracy subregionalnej – raport z badań, B. Skrzypczak, Warszawa 2008

 

2007

Ośrodek pomocy i aktywności społecznej: Renesans pracy środowiskowej, red. P. Jordan, Warszawa 2007

2006

J. Gralczyk, Ewaluacja i audyt ośrodka CAL, Warszawa 2006

J. Gralczyk, Audyt projektu animacyjnego, Warszawa 2006

Helena Radlińska – tradycja dla przyszłości, red. B. Skrzypczak, Warszawa 2006

Kim jest animator społeczny, red. P. Henzler, B. Skrzypczak, Warszawa 2006

2005

Edukacja i animacja w środowisku lokalnym, red. W. Theiss, B. Skrzypczak, Warszawa 2005

The Social Animator – Role or Profession, red. P. Henzler, B. Skrzypczak, Warszawa 2005

Seria 12 zeszytów edukacyjnych pod red. J. Gralczyka:

–        B. Bąbska, Grupy obywatelskie – praktyka zmiany środowisku lokalnym, 2005

–        B. Bąbska, Samopomoc – rozwiązywanie ludzkich problemów, Warszawa 2005

–        G. Gnatowska, Z. Wejcman, Partnerstwo – rola i proces tworzenia, Warszawa 2005

–        J. Gralczyk, Instytucja : kierunek – aktywność lokalna, Warszawa 2005

–        M. Henzler, Partycypacja – obywatele w przestrzeni społeczne, Warszawa 2005

–        T. Jankowska, Public relations – kreując środowisko życzliwe, Warszawa 2005

–        E. Jasińska, B. Skrzypczak, Rozpoznanie środowiska – początek skutecznej animacji społeczne, Warszawa 2005

–        P. Jordan, B. Skrzypczak, Animator społeczny – katalizator zmiany, Warszawa 2005

–        P. Jordan, Zespół – grupa, proces, zadania…, Warszawa 2005

–        K. Łotowska, Projekt – przegląd metody, Warszawa 2005

–        E. Romanow, Fundusze – źródła i pozyskiwanie, Warszawa 2005

–        K. Sekutowicz, Ewaluacja – monitorowanie zmiany społecznej, Warszawa 2005

2003

Od pomocy do samopomocy, red. P. Jordan, Warszawa 2003

Ośrodek kultury i aktywności lokalnej: W poszukiwaniu modelu instytucji społecznościowej, red. S. Mołda, B. Skrzypczak, Warszawa 2003

2002

Centrum Aktywności Lokalnej jako metoda rozwoju społeczności lokalnej, red. P. Jordan, B. Skrzypczak, Warszawa 2002

Periodyki:

 

Animacja Życia Publicznego (zeszyty, wydawane od 2010 r.)

Zoon Politikon (rocznik naukowy, wydawany od 2010 r.)