Aktualności

Świetlica na kółkach w Sławoborzu

W gminie Sławoborze ruszył projekt “Świetlica na kółkach”. Jego celem jest wspieranie rozwoju dzieci zamieszkujących tereny wiejskie, które mają utrudniony dostęp do edukacji.

Działanie „Świetlicy” polega na zorganizowaniu raz w tygodniu dwugodzinnych warsztatów edukacyjnych w trzech wiejskich świetlicach na terenie Gminy Sławoborze. Zajęcia dają możliwość poznania przez dzieci i rodziców zabaw oraz ćwiczeń edukacyjnych,  rozwijają wrażliwość estetyczną i wyobraźnię dzieci poprzez ekspresję słowną, muzyczno-ruchową i plastyczną. Zajęcia rozpoczęły się w styczniu i potrwają do czerwca.

Organizatorem warsztatów jest Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw Społecznych „Kariatyda” działające przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławoborzu, który w 2011 roku otrzymał certyfikat jakości CAL.

Sieć Centrów Aktywności Lokalnej CAL tworzona na bazie instytucji publicznych (ośrodków pomocy społecznej, ośrodków kultury, szkół, organizacji pozarządowych, bibliotek) – to sieć instytucji społecznych nowego typu, opartych na wartościach społecznej więzi i współpracy, obdarzonych kapitałem zaufania, które stają się zapleczem rozwoju i zmiany w środowiskach lokalnych.

Działania w takich instytucjach polegają na bezpośrednim angażowaniu ludzi w sprawy dotyczące ich życia. Koncentrują się na relacjach pomiędzy konkretnymi mieszkańcami, a grupami i instytucjami mającymi wpływ na ich codzienne doświadczenia. Skupiają się na edukacji poprzez animowanie lokalnych wydarzeń, inicjatorami i organizatorami których są sami mieszkańcy.

Jeden ze standardów CAL zakłada inicjowanie tworzenia organizacji pozarządowych przy instytucjach publicznych współdziałanie z którymi pozwala zaproponować mieszkańcom nowe formy aktywności i zaangażować grupy mieszkańców, które nie są bezpośrednimi odbiorcami usług świadczonych przez instytucje.