Aktualności

System, który urzeka

Skuteczne wspieranie młodych ludzi w rozpoczęciu kariery zawodowej jest możliwe. Mieliśmy okazję się o tym przekonać goszcząc w centrum wspierania zawodowego we Freiburgu.

Każdy młody człowiek w każdym kraju w pewnym momencie zastanawia się nad tym jak ułożyć swoje życie w przyszłości. Praca czy studia? Jeżeli nie chce lub nie może kontynuować dalszej nauki zaczyna myśleć o tym gdzie może szybko zdobyć kwalifikacje, które pozwolą na rozpoczęcie pracy.

Podczas wizyty studyjnej w niemieckim landzie Badenia-Wirtembergia przyjrzeliśmy się w jaki sposób nasi zachodni sąsiedzi potrafią pomagać młodym ludziom stawiać pierwsze kroki w swojej karierze zawodowej. Goszcząca nas organizacja BBQ we Freiburgu jest jednym z 450 istniejących w tym regionie centrów  wsparcia , które dają młodym ludziom konkretną pomoc w rozpoczęciu kariery zawodowej. Ścisła współpraca pomiędzy BBQ a przedsiębiorstwami poszukującymi pracowników pozwala  zaoferować młodym ludziom 3-letni cykl nauki zawodu: w tym bezpłatną edukację zawodową oraz praktyki, które dla większości młodych ludzi kończą się zatrudnieniem w tym samym miejscu. Mówiąc w skrócie system przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy stosowany przez BBQ pozwala łączyć osoby poszukujące pracę z potencjalnymi pracodawcami. Ale nie jest to zwykłe pośrednictwo pracy.  Wyjątkowy zespół doradców zawodowych, pedagogów, psychologów pracujących w BBQ w trakcie  całego cyklu nauki zawodu towarzyszy i wspiera młodzież – każdego indywidualnie – pomagając odkrywać swoje mocne strony, rozwiązywać napotykane w trakcie praktyk problemy. Partnerskie relacje, otwartość i poszanowanie drugiej osoby jest nieodłącznym elementem edukacji, punktem oparcia dla młodych osób stawiających swoje pierwsze kroki w życiu zawodowym.

Czy uda się takie rozwiązania wprowadzić na polski grunt? Czas pokaże. Projekt „CAL – Pracownia Inspiracji” to działanie zmierzające właśnie w takim kierunku. Jego celem jest aktywizacja zawodowa i społeczna grupy kilkunastu osób w wieku 15-20 lat  nieaktywnych zawodowo i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Osoby uczestniczące w projekcie  zamieszkują lub uczą się na terenie toruńskiej dzielnicy Wrzosy.
Projekt realizowany jest przez CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne (Lider projektu) wraz z Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL z Warszawy oraz partnerem ponadnarodowym Stowarzyszeniem BBQ Berufliche Bildung GmbH ze Stuttgartu, który był gospodarzem wizyty studyjnej.

Więcej Informacji o projekcie:  http://www.cal.org.pl/projekty-2/lokalne/cal-pracownia-inspiracji