Aktualności

Zaproszenie na panel dyskusyjny: Rozwój lokalnych polityk kultury

O wdrażaniu polityk kultury na poziomie lokalnym oraz czynnikach wpływających na stan instytucji kultury w dłuższej perspektywie będziemy rozmawiać podczas panelu dyskusyjnego na który zapraszamy w dniu 14 grudnia w godzinach 11.00 –  16.00.


Zapraszamy pracowników sektora kultury, organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, animatorów społecznych   na panel dyskusyjny w ramach projektu „Scenariusze rozwoju lokalnych polityk kultury” dofinansowanego ze środków MKiDN

Panel odbędzie się w siedzibie  Collegium Civitas
plac Defilad 1, Warszawa
XII piętro (Pałac Kultury), Aula A

Celem panelu jest:
1. Prezentacja wyników badań jakościowych i ilościowych przeprowadzonych w ramach projektu na terenie Polski
2. Przygotowanie rozwiązań w zakresie tworzenia ogólnopolskich, regionalnych, i lokalnych sieci wsparcia inicjatyw kulturalnych w oparciu o myślenie strategiczne i tworzenie ram działania w postaci polityk kulturalnych
3. Określenie trendów istotnych dla tworzenia polityk kultury oraz czynników oddziaływujących na stan  instytucji kultury w perspektywie 20 lat

W panelu wezmą udział naukowcy, badacze oraz praktycy działający w sferze kultury i edukacji

Do pobrania: Program panelu dyskusyjnego

Zgłoszenia przyjmuje Lena Chotkiewicz:

 lenach@cal.org.pl

Tel: 22 636 92 00 wew. 12

Tel. kom.: 667 805 599