Aktualności

Teraz wiem, jak chcę pracować w bibliotece

Biblioteki w Gruzji coraz odważniej zmieniają formułę swojego działania.

Na przełomie maja i czerwca, grupa dwunastu bibliotekarek z zachodniej Gruzji (Gurii i Imereti) gościła w Polsce w celu poszukiwania inspiracji na rzecz zmiany i rozwoju lokalnych bibliotek z Kutaisi, Ozurgeti, Kharagauli, Zestafoni, Vani, Kikhauri, Merii, Czohatauri i Terdjoli. Tygodniowa wizyta studyjna była realizowana Centrum Wspierania aktywności Lokalnej CAL w ramach projektu „Gruzińskie biblioteki – nowoczesne, aktywne, atrakcyjne”, współfinansowanego przez  Fundację dla Demokracji w ramach programu „Przemiany w Regionie”- RITA Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Jak w oparciu o skromne zasoby biblioteki i potencjał mieszkańców stworzyć warunki, które zintegrują i zaktywizują społeczność w sytuacji kiedy lokalne budżety zawierają coraz mniej środków dla sektora publicznego?

Pierwszym miejscem odwiedzonym przez grupę było „Centrum Paca 40 – Miejsce Akcji”, które jednocześnie jest siedzibą Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. Bibliotekarki zobaczyły działania realizowane w Centrum. Takie inicjatywy jak Biuro Usług Sąsiedzkich, Kooperatywa Spożywcza, zajęcia wielopokoleniowe szczególnie zainteresowały uczestniczek.

O znaczeniu pamięci i pielęgnowaniu historii każdego człowieka, uczestniczki wizyty dowiadywały się w Fundacji Ośrodek KARTA, zajmującej się dokumentowaniem i upowszechnianiem historii najnowszej Polski i Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku. Ta inicjatywa wywarła ogromne wrażenie na grupę. Pomysł na powstanie archiwów cyfrowych związanych z historią lokalnej społeczności pojawił się natychmiast. Losy wieli osób w Gruzji nękanych, skazanych, zamordowanych przez władze komunistyczne pozostają nieznane do dziś. Biblioteki mogły by wypełniać tę ogromną lukę i uratować ludzkie historię, które są jeszcze do uratowania aby przekazać następnym pokoleniom.

W Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego po prezentacji dorobku i nowych pomysłów zespołu przedstawicielki fundacji odpowiadały na liczne pytania uczestniczek o systemie kształcenia bibliotekarzy, nowych projektach w zakresie podnoszenia kompetencji za pomocą nowoczesnych technologii, planach realizacji podobnych projektów w Gruzji.

Jak może wyglądać nowoczesna biblioteka – otwarta, wspierająca aktywność mieszkańców, bez barier, łącząca siły lokalnych partnerów grupa z Gruzji mogła zobaczyć w kilku bibliotekach, które odwiedziliśmy w Warszawie (Przystanek Książka), ale również na Podlasiu w Książnice Podlaskiej oraz Filii nr 9 przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, w wiejskiej bibliotece w Poświętnym oraz w bibliotece w Łapach, gdzie biblioteka aktywnie działa na rzecz integracji zawodowej mieszkańców, organizując zajęcia dla lokalnych przedsiębiorców tych początkujących i bardziej zaawansowanych. Te niewielkie biblioteki między innymi dzięki Programowi Rozwoju Bibliotek, stały się miejscem spotkań, budowania lokalnych więzi i nieformalnego kształcenia

Po wizycie w Polsce pracownice bibliotek z Gruzji razem z mieszkańcami będą mogli zrealizować w swoich społecznościach projekty, które zostaną zaprezentowane na Forum www.georgia.cal.org.pl,  utworzonym przez CAL, z myślą o wsparciu dla środowiska bibliotekarzy w Gruzji i prezentacji ich inicjatyw.

 

Projekt „Gruzińskie biblioteki – nowoczesne, aktywne, atrakcyjne”, współfinansowanego przez  Fundację dla Demokracji w ramach programu „Przemiany w Regionie”- RITA Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Główną Biblioteką Naukową w Kutaisi oraz Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.