Aktualności

Trwa rekrutacja pracowników ośrodków pomocy społecznej do dwuletniego cyklu szkoleniowego

Jeśli pracujesz w ośrodku pomocy społecznej, widzisz potrzebę poszerzania swojej wiedzy i umiejętności, chcesz organizować społeczność lokalną, czujesz gotowość, by uczestniczyć we wprowadzaniu zmian w sposobie funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej – zapraszamy cię do udziału w dwuletnim cyklu szkoleniowym w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”.

Celem cyklu szkoleniowego jest przetestowanie standardu środowiskowej pracy socjalnej/organizowania społeczności lokalnej przez pracowników ośrodków pomocy społecznej. Bezpłatny cykl szkoleniowy realizowany będzie w okresie od marca 2011 do listopada 2012.

Co oferujemy? Dziesięć  trzydniowych sesji szkoleniowych z zakresu między innymi organizowania społeczności lokalnej, diagnozy środowiskowej, tworzenia sieci współpracy i budowania partnerstwa, wyjazd studyjny do Wielkiej Brytanii, dwukrotne uczestnictwo w Forum Animatorów Lokalnych.

Dzięki szkoleniom poznasz możliwości związane z nowymi rolami zawodowymi (jak: animator lokalny, mediator, lokalny polityk społeczny), a także specyfikę organizowania społeczności lokalnej w zróżnicowanych środowiskach (wsie i małe miasta, miasta średnie, duże miasta). Zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu nowatorskich instrumentów pracy w społecznościach lokalnych, w środowiskach trudnych i zaniedbanych, a także diagnozowania społeczności lokalnych w sensie terytorialnym i kategorialnym.

Szkolenie odbywać się będzie w czterech grupach pracowników socjalnych, przy czym trzy grupy to reprezentanci zróżnicowanych terytorialnie środowisk, a jedna to grupa edukatorów, tj. osób już pracujących ze społecznością lokalną, przygotowujących się do uczenia innych w programie. Do udziału zostanie zaproszonych nie więcej niż 82 osoby.

Aby wziąć udział w dwuletnim cyklu szkoleniowym, należy zapoznać się z pakietem edukacyjno-informacyjnym, regulaminem i wysłać wypełniony formularz zgłoszeniowy (podpisy na formularzu w wersji elektronicznej nie są wymagane) na adres: anitas@cal.org.pl do dnia 28 stycznia 2011.

- Kandydaci z ośrodków ze wsi/małych miast (do 25 tys.), średnich miast (25 tys. – 100 tys.) i dużych miast (powyżej 100 tys.) (Formularz nr 1)

- Kandydaci na szkolenie edukatorów (Formularz nr 2)

Przeczytaj koniecznie:

PAKIET INFORMACYJNO-EDUKACYJNY

oraz

REGULAMIN

Podpisany oryginał formularza należy dosłać lub dostarczyć osobiście na adres:
ul. Podwale 13, 00-252 Warszawa, z dopiskiem: REKRUTACJA – PILOTAŻ

W razie pytań prosimy o kontakt z Anitą Sochacką-Melon pod nr telefonu: 22 636 92 00 wew. 15

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone do 7 lutego 2011 roku na stronie www.cal.org.pl, www.crzl.gov.pl. Każda osoba, która złoży formularz rekrutacyjny, otrzyma też informację mailową o wynikach prac Komisji Rekrutacyjnej.

Projekt „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” realizowany w ramach działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji integracji i pomocy społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.