Aktualności

Tu mieszkam, tu sprzątam!

Zaangażowanych 1.300 osób i zebranych 587 worków śmieci – to finał akcji zrealizowanej w świętokrzyskich społecznościach lokalnych.            Do akcji włączyło się dziewiętnaście z dwudziestu sześciu sołectw, 24% mieszkańców społeczności gminnej sprzątało przydrożne rowy, lasy i place. Akcja porządkowania terenu Gminy Kluczewsko była realizowana od lipca do października 2015 roku. Pomysłodawcą tej oddolnej inicjatywy było Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kluczewsko „Od pomysłu do działania.” Projekt poprzedzony był zebraniem opinii mieszkańców na temat tego przedsięwzięcia, zostały rozpoznane potrzeby i potencjał społeczności. Zorganizowane zostało również spotkanie z sołtysami i radami sołeckimi, na którym przedstawiono cele i zadania, przedyskutowano propozycje jego realizacji. Stowarzyszenie zaprosiło do współpracy Urząd Gminy Kluczewsko, Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Przedbórz, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego.
Wszyscy chętnie się zaangażowali w przeprowadzenie akcji, gdyż na terenie gminy mało jest działań promujących dbanie o środowisko przyrodnicze skierowanych do szerszej grupy odbiorców niż dzieci i młodzież szkolna. Z Urzędu Gminy pozyskane zostały fundusze na wydrukowanie ulotek dotyczących segregacji śmieci i właściwych postaw proekologicznych, plakatów informujących o trwającej akcji i zorganizowanie części integracyjnej akcji. Wykonaniem tych zadań zajęło się Stowarzyszenie, które zadbało również o promocję akcji w lokalnej prasie, na stronie internetowej gminy i Facebooku. Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy zadbał o dostarczenie worków, rękawic i odbiór śmieci. Sołtysi zostali koordynatorami działań (informowali o wyborze terminu, ilości uczestników i miejscu zgromadzenia worków ze śmieciami). Pozostali partnerzy zadeklarowali przygotowanie nagród rzeczowych i innych gadżetów na podsumowanie akcji.
Ważnym aspektem edukacyjnym realizacji tego zadania było podniesienie świadomości społeczeństwa, że to głównie od nas – mieszkańców – zależy wygląd malowniczych terenów naszej gminy, od tego czy będziemy chcieli segregować śmieci i dbać o to, by wokół nas było czysto i przyjemnie. Nic tak nie uczy jak wspólne działanie i dobry przykład. To od dorosłych dzieci uczą się postaw życiowych. Toteż ważne, by przejmowały one dobre wzorce. A takimi są segregacja odpadów, dbanie o czystość środowiska, aktywność społeczna. Jeszcze jeden cel realizowało podjęte działanie, mianowicie integrację naszej społeczności. Nie chodzi tu tylko o integrację poszczególnych sołectw, ale mieszkańców gminy, o to by zapoczątkować jeszcze inne działania przez nich wspólnie podejmowane, po to by nie spędzali czasu w domu przed telewizorem, komputerem, ale spotykali się z sąsiadami bliższymi dalszymi, dzielili się swoimi pomysłami, chwalili talentem, umiejętnościami lub zwyczajnie pomagali sobie wzajemnie, wspólnie dbali o to, by było czysto.
Okazało się, że wśród sołtysów, znaleźli się świetni organizatorzy lokalnych działań. Nie tylko sprawnie zorganizowali i przeprowadzili sprzątanie w swoich sołectwach, ale też zadbali o dobrą atmosferę w czasie imprez integracyjnych. Prócz pieczenia kiełbasek, zapewnili rozrywkę w postaci gier, zabaw, konkursów dla dzieci i dorosłych, śpiewów
i tańców.
Fotoreportaże z przeprowadzonej akcji można obejrzeć na Facebooku, a artykuły są dostępne na stronie internetowej gminy. Podsumowanie akcji odbyło się 4 grudnia 2015 r. w Sali OSP W Dobromierzu.

Edyta Delczyk-Wasela – Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Kluczewsko „Od pomysłu do działania.”, nauczyciel języka polskiego i muzyki w gimnazjum w Dobromierzu. Uczestniczka II Edycji Szkoły Animatorów realizowanej w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej we Włoszczowie”.