Aktualności

Unowocześniamy biblioteki w Gruzji

Od 1 kwietnia 2013 r. Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL przystąpił do realizacji projektu „Bliżej edukacji, informacji i pracy – nowoczesna oferta gruzińskich bibliotek”, który jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2013 r. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Państwowa Biblioteka Naukowa Miasta Kutaisi  im. Ilii Czawczawadze z Gruzji.

Projekt jest kontynuacją działań realizowanych w Gruzji w ramach projektu „Rozwój osobisty i podwyższenie kwalifikacji bibliotekarek drogą do integracji środowiska lokalnego i poprawy jakości życia mieszkańców w wybranych municypalitetach regionu Imeretii”, pomysłodawcą którego była FRSI w 2010 roku.

Działania zaplanowane w naszym projekcie poszerzyliśmy o kolejny region zachodniej Gruzji – Gurię i są one również odpowiedzią na sytuację bibliotek, większość z których od ponad 20 lat jest niedoinwestowana, ma bardzo trudną sytuację lokalową, gdzie wciąż brakuje środków na książki i podstawowe wyposażenie placówek. Bibliotekarze cieszą się dużym autorytetem, z powodu ich tradycyjnej pozycji osób zaufania społecznego i dobrego poziomu wykształcenia w stosunku do innych grup zawodowych, mimo niskiego poziomu uposażenia. Oferta bibliotek nie wychodzi jednak poza standardy i jest niedostosowana do wymogów i problemów społeczności.  Niemniej biblioteki pozostają jedynymi lokalnie działającymi, dostępnymi dla wszystkich i bezpłatnymi instytucjami kultury, gdzie mieszkańcy mogą skorzystać z dostępu do edukacji, informacji, wiedzy i kultury. Prowadzą działania na rzecz wszystkich grup mieszkańców.

Dlatego celem projektu jest:

  1. Podniesienie kompetencji bibliotekarzy w zakresie planowania pracy biblioteki na rzecz aktywizacji mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem grup defaworyzowanych społecznie.
  2. Unowocześnienie funkcjonowania bibliotek dzięki wykorzystaniu ICT i nabytych przez bibliotekarzy praktycznych umiejętności i wiedzy w tym zakresie.
  3. Poszerzenie oferty bibliotek o działania na rzecz grup defaworyzowanych społecznie, a zwłaszcza dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenów wiejskich.

Uczestnikami projektu będą biblioteki z dwóch regionów zachodniej Gruzji – Gurii i Imereti oraz mieszkańcy społeczności lokalnych gdzie funkcjonują wybrane biblioteki.

Uważamy, że unowocześnienie lokalnych bibliotek pozwoli ich pracownikom skuteczniej rozpoznawać i odpowiadać na potrzeby edukacyjne mieszkańców, co przyczyni się do aktywizacji społecznej i zawodowej grup defaworyzowanych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenów wiejskich i małych miast.

Projekt będzie trwał do końca grudnia 2013 r.

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2013 r.