Ofertę tą kierujemy do:

  • osób, np. kierownika OPSu, który odpowiedzialny jest za zarządzanie zespołem, prowadzenie polityki społecznej, wdrażanie środowiskowej pracy socjalnej w OPSie czy pracownika socjalnego pracującego w bloku socjalnym;
  • zespołu, np. pracowników socjalnych, którzy (razem z kierownikiem lub samodzielnie) chcą przyjrzeć się swojej pracy, relacjom w zespole, relacjom w środowisku itd.; ważne – w przypadku pracy z zespołem zawsze musi się to odbywać za wiedzą i zgodą kierownika zespołu/placówki!;
  • grupy, np. partnerstwa na rzecz rozwiązywania problemów społecznych czy zespołu interdyscyplinarnego – czy sposób, w jaki pracuje, rzeczywiście odpowiada na potrzeby itd.

Formy superwizji to – ze względu na liczbę osób superwizowanych – superwizja indywidualna i grupowa (optymalnie do 10-12 osób). Indywidualna powinna odbywać się wtedy, gdy osoba buduje/wdraża swoją ścieżkę rozwoju zawodowego lub gdy tematy superwizji wymagają poufności; grupowa pozwala na uczenie się od siebie nawzajem, buduje zaufanie i współdziałanie w zespole/grupie, pozwala na poszerzanie spektrum rozwiązań sytuacji, pozwala na otrzymanie informacji zwrotnych od innych osób, na uczenie się od innych, nie tylko od superwizora.

                KONTAKT

Dział Współpracy i Szkoleń

Tel: + 48 22 121 59 10

tel. kom.: 667 805 599

e-mail: biuro@cal.org.pl

english russia
CAL TV