SUPERWIZJA – osoby, zespoły, grupy

 

Jest narzędziem wsparcia, rozwoju, doskonalenia  kompetencji i profesjonalnego rozwiązywania problemów zawodowych.

Superwizja jest procesem, który pomaga osiągać lepsze efekty pracy i realnie oceniać działania.

Jest ukierunkowana na praktykę. Nie jest udzielaniem rad ani dawaniem gotowych rozwiązań – praca superwizyjna (poprzez dialog, doświadczenia, symulacje) pozwala na rozwojowy ogląd sytuacji  i wspólne z superwizorem szukanie rozwiązań.

Superwizje prowadzone są przez wykwalifikowanych superwizorów – absolwentów podyplomowych studiów z zakresu Superwizji Animacji i Współpracy Środowiskowej Uniwersytetu Gdańskiego.

Korzyści wynikające z udziału w superwizji

Proces superwizji, który możliwy jest do zastosowania w pomocy społecznej, w pracy ze społecznością lokalną (model rozwijany przez Stowarzyszenie CAL) to ogląd pracy, działań osób zajmujących się pomocą i integracją społeczną poprzez pogłębiony dialog analityczny, prowadzący do zwiększania świadomości osób superwizowanych, rozwijania umiejętności (m.in. autodiagnozy, analizy sytuacji  i postaw), który prowadzi do rozwiązywania problemów emocjonalnych i merytorycznych związanych z wykonywanymi działaniami.

Cele superwizji
Głównym celem superwizji jest uczenie analizy problemów – kluczowe, by realizować zadania, mieć wpływ na instytucję, sytuację osób, grup czy społeczności. Inne cele i korzyści to:

poprawa jakości i efektywności pracy – poszczególnych osób, zespołów czy grup oraz całej instytucji czy sieci (np. partnerstwa lokalnego), co przekłada się na działanie z klientami, grupami, partnerami itd.;

  • promocja i umożliwienie indywidualnego rozwoju wiedzy, kompetencji i umiejętności pracowników
  • usprawnienie komunikacji w instytucji czy zespole
  • usprawnienie wdrażania nowych rozwiązań, procedur w instytucji
  • wsparcie pracowników w trudnych sytuacjach

Superwizja może mieć formę:

  • pojedynczego spotkania, mającego charakter diagnostyczny, z wyznaczeniem celów, kroków rozwojowych, któremu powinna towarzyszyć jakaś forma ewaluacji (z odroczeniem czasowym, w jaki sposób realizowane są cele);
  • serii spotkań – np. 1 – diagnostyczne, 2 – praca nad przypadkiem, 3 – ewaluacja;
  • systematycznych spotkań – np. grupa superwizyjna, która ustala sobie cele i tematy, pracuje regularnie omawiając przypadki czy trudne sytuacje itd.

Skontaktuj się z nami:

Tel: 607 737 545; 603 624 424

e-mail: biuro@cal.org.pl

 

english russia
CAL TV