Ofertę tą kierujemy do przedstawicieli instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych w tym:  pracowników i ośrodków pomocy społecznej, ośrodków kultury, pracowników organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, liderów lokalnych, oraz przedstawicieli władz.

KONTAKT

Anna Czarnecka
Koordynatorka Działu Współpracy i Szkoleń

Sylwia Choińska
Specjalista ds. szkoleń

english russia
CAL TV