WIZYTY STUDYJNE CZYLI EDUKACJA W PRAKTYCE

Chcesz zobaczyć jak dobre rozwiązania są wdrażane w życie? Wizyty studyjne są skutecznym sposobem na to, aby zobaczyć jak:

 • Działają lokalne partnerstwa
 • Pracują Organizatorzy Społeczności Lokalnej
 • Funkcjonują podmioty ekonomii społecznej
 • Animuje się społeczności lokalne
 • Wspiera się środowiska Seniorów
 • Działa system opieki nad dzieckiem i rodziną
 • Wykorzystać nowoczesne technologie w działaniu

Oferujemy:

Wizyty studyjne wspomagające warsztatowy cykl edukacyjny pozwalają uczestnikom poprzez zwiedzanie instytucji, środowisk lokalnych, zapoznać się z metodami pracy podmiotów, gdzie udało się znaleźć praktyczne zastosowanie innowacyjnych rozwiązań na rzecz aktywizacji środowiska lokalnego. Harmonogram każdej wizyty studyjnej jest indywidualnie dostosowany i opracowany ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań zamawiającego.

Gwarantujemy:

 • wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną,
 • rzetelnie przygotowany ciekawy program,
 • wizyty w miejscach, placówkach oraz środowiskach polskich i zagranicznych, gdzie działają Centra Aktywności Lokalnej czy Centra Usług Społecznych,
 • pełną obsługę wizyty pod kątem organizacyjnym i logistycznym (noclegi, wyżywienie, transport), opiekuna grupy podczas wizyty,
 • spotkania z przedstawicielami władz oraz instytucji samorządowych,
 • wieczory integracyjne dla uczestników wizyty.

Dla kogo?

Ofertę tą kierujemy do przedstawicieli instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych w tym:  pracowników i ośrodków pomocy społecznej, centrów usług społecznych, ośrodków kultury, pracowników organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, liderów lokalnych, oraz przedstawicieli władz.

 

Skontaktuj się z nami