Dział Współpracy i Szkoleń przeprowadza szkolenia oraz warsztaty specjalistyczne podczas których, uczestnicy mają możliwość aktywnego uczestnictwa oraz rozwiązywania praktycznych problemów, które napotykają w swojej codziennej pracy.

Proponujemy 9 modułów szkoleniowych, zwanych jako cykl CALowy na który składa się 40 modułów problemowych. Proponowane tematy mogą zostać przeprowadzone w całym jednolitym cyklu CAL, jak również funkcjonować w postaci odrębnych szkoleń.

Dodatkowo oferujemy bogatą ofertę szkoleń obejmujących tematykę dotyczącą obszarów pracy z człowiekiem, danym środowiskiem lokalnym bądź instytucją, jak również związanych z samokształceniem.

 

Oferta szkoleń dla instytucji kultury

  Festyn jako wydarzenie kulturalne. Budowanie marki regionalnej, sponsoring, współpraca międzyinstytucjonalna

Budowanie strategii rozwoju i funkcjonowania domu kultury w oparciu o kapitał społeczny

Strategia PR instytucji kultury

Budowanie publiczności (audience development)

 

Projektowanie oferty instytucji kultury w oparciu o diagnozę potrzeb społeczności lokalnej

 

Fundusze na kulturę. Przegląd źródeł

 

Ewaluacja działań domu kultury – narzędzia i metody

 

Planowanie projektu kulturalnego – aplikacja i rozliczenie programów MKiDN

 

Nowe media w promocji instytucji kultury

 

Organizowanie Społeczności Lokalnej


Ja jako animator


Mobilizowanie ludzi do działania


Tworzenie lokalnego partnerstwa


Organizacja i rozwój społeczności lokalnej


Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu


Rozpoznanie i diagnoza potencjału środowiska lokalnego


Szkoła edukatorów środowiskowej pracy socjalnej


Komunikacja i edukacja społeczna

 

Projektowanie zmiany społecznej


Praca nad człowiekiem


Pracownik socjalny nie pozostaje sam, czyli dlaczego warto budować sieci współpracy?


Praca zespołowa – idea, budowanie i zarządzanie


Asystent rodzinny jako instrument systemu wsparcia w pracy prac. socjalnego z rodzinami trudnymi


Działania sąsiedzkie, narzędzie wspomagające pracę socjalną


Arteterapia – instrument wspomagający pracę pracownika socjalnego


Praca nad środowiskiem i instytucją


PR w Instytucjach Pomocy i Integracji Społecznej, czyli jak budować pozytywny wizerunek i jak się promować?


Ewaluacja sposobem na podniesienie jakości, skuteczności oraz efektywności pracy pracownika socjalnego


Środowiskowa metoda pracy socjalnej (organizowanie społeczności lokalnej) – nowoczesne reagowanie na problemy społeczne


Wolontariat skutecznym sposobem aktywizowania osób zagrożonych społecznym wykluczeniem

 

Projekt socjalny – narzędzie planowania pracy z jednostką, rodziną, grupą i społecznością lokalną

 

Praca socjalna sztuką – pracownik socjalny artystą, czyli twórcze modelowanie warsztatu pracy pracownika socjalnego

 

Dylematy etyczne w pracy pracownika socjalnego

 

Nie jesteśmy od wszystkiego – pracownik socjalny jako broker usług społecznych

 

Streetworking jako instrument pracy w społeczności lokalnej, zagrożonej wykluczeniem społecznym

Skontaktuj się z nami:

Tel: + 48 22 121 59 10

tel. kom.: 667 805 599

e-mail: biuro@cal.org.pl

english russia
CAL TV