Aktualności

UZUPEŁNIENIE – Zapytanie ofertowe nr w ramach procedury rozeznania rynku – usługa cateringowa (projekt: Planowanie i działanie – integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc)

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, w związku z publikacją rozeznanie rynku, którego przedmiotem jest realizacji usługi cateringowej załącza oświadczenie Wykonawcy dot. klauzul społecznych, które stanowi niezbędny załącznik do oferty. Projekt “Planowanie i działanie – integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

 

Załącznik nr 4_catering_rozeznanie rynku