Aktualności

W Augustowie odkrywamy nowe lądy

Prawie trzysta osób przybyło na wschodni skraj Polski, by wziąć udział w XIII Forum Animatorów Społecznych. Do soboty uczestnicy wezmą udział w warsztatach, dyskusjach, wizytach studyjnych, będą poszukiwać nowego spojrzenia na rolę animatora w społeczności lokalnej. A wszystko to inspirowane ideą „Wielkich Odkryć”.

Las i woda nawiązują do motywu Forum, a jego uczestnicy odkryją nowy ląd: partycypację, dyskutując i wymieniając się doświadczeniami jak zmieniać oddolne inicjatywyw systemowe rozwiązania.

- Partycypacja – słowo klucz tegorocznego Forum – to angażowaniespołeczności lokalnych i włączanie ich we współdecydowanie o sprawachpublicznych. Forum Animatorów będzie okazją nie tylko do spotkania przedstawicieli różnorodnych sektorów, branż, grup, ale też do oddaniasię refleksji nad wieloma obliczami partycypacji – mówi Ula Grzęda ze Stowarzyszenia CAL. Uczestnikami wydarzenia będą między innymi animatorzy zaangażowani w projekt „Decydujmy razem. Udział społeczności lokalnych w podejmowaniu decyzji publicznych” – to pilotażowy projekt budowaniai testowania mechanizmów partycypacji w 108 gminach i powiatach z całej Polski.

Ogólnopolskie Forum Animatorów nawiązuje do już 12-letniej tradycji Forów Aktywności Lokalnej organizowanych przez Stowarzyszenie CAL. Animatorzy, którzy wezmą udział w forum będą odkrywać odpowiedzi na pytania: Jak włączać społeczności lokalne we współdecydowanie o sprawach publicznych? Jak zadbać o grupy „słabsze” społecznie i miejsce na ich głos w dyskusji? Jak budować skuteczną współpracę pomiędzy administracją publiczną a partnerami społecznymi? Tym razem szczególnie nam zależy, aby poprzez wspólnezaangażowanie w rolę twórców – odkrywców doświadczyć nowego wymiaruuczenia i aktywnej edukacji.

XIII Ogólnopolskie Forum Animatorów Społecznych jest realizowane w ramach dwóch projektów unijnych: Tworzenie i rozwijanie standardów pomocy społecznej oraz projektu Decydujmy razem.