Aktualności

Seminarium w Białymstoku

18 i 19 listopada w Białymstoku Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych, Collegium Civitas oraz Stowarzyszenia CAL organizują seminarium pt.  Partycypacja społeczna i polityki publiczne z perspektywy lokalnej. Jest to drugie  seminarium z cyklu Teoria i praktyka animacji lokalnych polityk publicznych organizowane w ramach projektu „Decydujmy razem” współfinansowanego przez Europejski Funduszu Społeczny.

O aktywnym udziale mieszkańców w zarządzaniu miastem rozmawiać będą eksperci: dr Jarosław Ruszewski z Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku, Tadeusz Matejko, burmistrz miasta Czarna Białostocka, Adam Kurluta z Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, prof. Piotr Gliński z Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Uniwersytetu, prof. Andrzej Sadowski z Instytutu Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku, Andrzej Demianowicz z Fundacji Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Bożena Bednarek ze Stowarzyszenia Szukamy Polski, TV Białystok.

Podczas seminarium zostanie omówiony  temat szeroko rozumianej partycypacji społecznej, jak i kapitału społecznego, jakim dysponuje województwo podlaskie. Jak region podlaski przedstawia się na mapie całego kraju pod względem przekroju i zasobów społecznych, środków finansowych oraz infrastruktury?  Czy dawne podziały na Polskę A i B są nadal aktualne? Czy zaangażowanie mieszkańców w tworzeniu polityki swojego regionu, ma faktycznie przełożenie na jakość życia?

Pierwszy dzień seminarium będzie poświęcony lokalnym politykom publicznym realizowanym w województwie podlaskim oraz powiązaniem tych wszystkich zadań z kwestiami kapitału społecznego i lokalnymi formami partycypacji. Istotnym elementem takiej analizy będzie uwzględnienie czynników regionalnych, odwołania do tradycji i wyzwań cywilizacyjnych współczesności w podchodzeniu do rozwiązywania kluczowych problemów lokalnych społeczności.

Drugi dzień seminarium obejmować będzie wielowymiarowe i wielopłaszczyznowe wątki dotyczące wzajemnej relacji lokalnych polityk publicznych z różnymi obszarami przynależnymi do koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz ich wpływu na wymiary społecznego zaangażowania w rozwiązywanie lokalnych problemów, a także włączania się obywateli w procesy decyzyjne na poziomie lokalnym. Tematyka ta będzie inspiracją do formułowania programu wyjazdowego seminarium poświęconego tym zagadnieniom, które planowane jest na wiosnę przyszłego roku.

Miejsce :

Czwartek 18.11.2010 Biblioteka Uniwersytecka, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, w godz. 12-18

Piątek 19.11.2010 Uniwersytet w Białymstoku, Wydz. Historyczno-Socjologiczny, Plac Uniwersytecki 1, sala nr 46 (w godz. 10 – 13:45)

Seminarium zgromadzi przedstawicieli środowisk akademickich, praktyków, reprezentantów samorządów, organizacji pozarządowych oraz działaczy społecznych.

Dla mediów będzie to również możliwość przeprowadzenia wywiadów z czołowymi przedstawicielami województwa podlaskiego.