Aktualności

W Kowali o środowiskowej pracy socjalnej

O organizowaniu społeczności lokalnej, narzędziach wykorzystywanych w tej metodzie i efektach jakie one przynoszą mówiliśmy na seminarium w Kowali.

Na spotkanie zatytułowane „Osiągnij sukces w OPS przez Organizowanie Społeczności Lokalnej w działaniu” przybyło ponad 100 uczestników. Spotkanie przedstawicieli służb społecznych z gmin powiatu radomskiego i władz samorządowych było okazją do wymiany doświadczeń i prezentacji dobrych praktyk z ośrodków gdzie praca z całą społecznością stała się normą. Zaprezentowany został Model organizowania społeczności lokalnej, który ma zostać wdrożony do praktyki pomocy społecznej.

Ale na prezentacjach się nie skończyło. Praca w grupach warsztatowych pozwoliła zaktywizować uczestników seminarium, wzajemnie się poznać i przedyskutować pomysły związane z pracą  środowiskową na określonym terytorium, z określoną grupą, budowaniem partnerstwa, wolontariatem w ośrodkach pomocy społecznej.

Gośćmi seminarium byli również przedstawicieli samorządów terytorialnych wiejskich gmin z Ukrainy z obwodu kijowskiego. Wrażenia ze spotkania kierownik GOPS w Kowali wyraziła w sposób następujący:

„Patrzę na niteczkową laleczkę, wykonaną przez dzieci na Ukrainie, prezent zawieszony mi na szyi przez Gościa z Ukrainy i przypominam sobie wyjątkowy dzień z wyjątkowymi ludźmi. Czasem  zwykłe  spotkanie zwykłych ludzi zamienia się w serdeczne święto. Przyjazd Gości z Ukrainy do Kowal, właśnie do takich chwil należy zaliczyć. Była tam spontaniczność, otwarcie, ciekawość jaką znają dzieci, słowa, które nie znały barier, oczy pełne radości, chęć poznania i zrozumienia i żal, że wszystko ma swój koniec”.

Inicjatorami i organizatorami seminarium były GOPS w Kowali, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL i Urząd Gminy Kowala. Spotkanie odbyło się 10 października 2012 r.

Do pobrania: Model organizowania społeczności lokalnej

Więcej na temat OSL można znaleźć na stronie www.osl.org.pl