Aktualności

W Toruniu o aktywizowaniu mieszkańców przez ośrodki pomocy społecznej

Czym jest organizowanie społeczności lokalnej i jak wygląda ono w praktyce – tego można się było dowiedzieć podczas pierwszego z cyklu seminariów poświęconych tematyce OSL. W Toruniu spotkały się osoby kształtujące i realizujące regionalną oraz lokalną politykę społeczną.

Podczas seminarium przedstawione zostały  perspektywy i założenia modelu środowiskowej pracy socjalnej/organizowania społeczności lokalnej. Model ten został wypracowany wspólnie przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL i Instytutu Spraw Publicznych w ramach ogólnopolskiego projektu systemowego „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, który ma na celu podniesienie profesjonalizmu i zwiększenie skuteczności systemu pomocy i integracji społecznej.

Seminarium otworzyła i powitała wszystkich p. Dorota Wróblewska, dyrektor Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Toruniu. Następnie do dyskusji zachęcił wykład ekspertki CAL z Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Marii Mendel, która przedstawiła historyczne i współczesne konteksty a także wyzwania pracy środowiskowej. Istotnym elementem programu było przedstawienie przez Magdalenę Popłońską-Kowalską, ekspertkę CAL założeń Modelu OSL.

Aby jednak nie pozostawić OSL w sferze koncepcji, zaprosiliśmy reprezentantki  MOPR w Gdańsku i MOPS w Wejherowie, będące jednocześnie uczestnikami pilotażu projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów i usług pomocy i integracji społecznej” do przedstawienia własnych doświadczeń z organizowania społeczności lokalnej w swoich miastach.

Po przekonaniu wszystkich uczestników, że praca taką metodą jest nie tylko możliwa ale i efektywna, zaproponowaliśmy warsztat, podczas którego uczestnicy rozmawiali o potencjale społeczności, w których pracują, a który pozwoliłby na rozwijanie OSL.

Drugiego dnia uczestnicy pracowali w grupach nad wygenerowaniem przeszkód uniemożliwiających wdrażanie OSL z perspektywy: mieszkańców, partnerów, instytucji i samorządu lokalnego, a następnie zastanawiali się nad rozwiązaniami dla tych trudności.

Przedstawione wystąpienia, dobre praktyki oraz warsztaty były silną inspiracją do pracy nie skupionej na problemie, blokadach i trudnościach, a opartej na zasobach i możliwościach.

W seminarium uczestniczyły osoby kształtujące i realizujące regionalną oraz lokalną politykę społeczną (przedstawiciele Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, urzędów wojewódzkich, urzędów miast oraz ośrodków pomocy społecznej).

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami z seminarium:

Prezentacja_Maria_Mendel

Prezentacja_Magdalena_Poplonska-Kowalska

Prezentacja_Torun_MOPR

Projekt „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.