Aktualności

W Toruniu o Seniorach

„Seniorzy we współczesnym  społeczeństwie– czyli o kapitale, którego nie da się zmierzyć” – to tytuł konferencji zrealizowanej przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL we współpracy z Centrum Wolontariatu w Warszawie 22 czerwca 2012 r. w Toruniu.

Konferencja inaugurowała projekt systemowy ROPS w Toruniu i obejmowała swoim zakresem tematykę dotyczącą aktywności osób starszych i solidarności międzypokoleniowej. W trakcie spotkania podjęto dyskusję nad zadaniami pomocy społecznej w kontekście starzejącego się społeczeństwa oraz możliwościami integracji i aktywizacji osób starszych. Zaprezentowano dobre praktyki obejmujące innowacyjne formy i metody opieki nad seniorami oraz inspiracje do  międzypokoleniowej współpracy.

Wśród gości pojawili się przedstawiciele Ośrodków i Domów Pomocy Społecznej, organizacji pozarządowych oraz Klubów Seniora z Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Swoją obecnością spotkanie uświetniły wystąpienia przedstawicieli Departamentu Pożytku Publicznego w MPiPS, Urzędu Marszałkowskiego i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacji Innowacji Wspierających Niezależność Życia Seniorów EQUINOXE, Stowarzyszenia Kujawsko – Pomorskiego Ośrodka Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK oraz Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie.

Konferencja została  zorganizowana w ramach projektu systemowergo ROPS w Toruniu „Akademia pomocy i integracji społecznej – Wsparcie kadr”;  Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Poddziałanie 7.1.3  „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.