Aktualności

W Warszawie odbyła się konferencja “Aktywna Pomoc Społeczna. Animacja, Edukacja, Integracja”

Uczestnicy poznali cele i założenia projektu “Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, wysłuchali wykładu dr Tomasza Kaźmierczaka (Instytutu Spraw Publicznych/Uniwersytet Warszawski) o historii i tradycji środowiskowej pracy socjalnej, a także poznali dobre praktyki, o których mówiły: kierownik GOPS Michałowice – Iwona Radzimirska oraz kierownik MOPS Pionki – Jolanta Michajluk.

W konferencji w Warszawie wzięło udział ponad stu pracowników socjalnych. Konferencja jest jedną z czterech organizowanych w ramach projektu “Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, w ramach którego wypracowywany jest model organizowania społeczności lokalnych, który w fazie pilotażu zostanie przetestowany przez 82 pracowników OPS (TRWA REKRUTACJA). Jutro ostatnia z konferencji – pracownicy spotkają się w Gdańsku.

ZDJĘCIA Z KONFERENCJI