Aktualności

WARSZAWA LOKALNIE – KONTYNUUJEMY!

„Warszawa Lokalnie” to trzyletni projekt, którego celem jest zwiększenie aktywności mieszkanek i mieszkańców Warszawy poprzez budowanie więzi sąsiedzkich, lokalnych i poczucia wspólnego celu.

Projekt realizowany jest do grudnia 2018 przez pięciu partnerów: Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Stowarzyszenie BORIS, Stowarzyszenie CAL, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Fundację Civis Polonus. Projekt współfinansowany przez m.st. Warszawa. W ramach Warszawy Lokalnie kontynuowana i rozwijana jest działalność Q-Ruchu Sąsiedzkiego (wcześniej projektu Stołeczne Centrum Współpracy Obywatelskiej).

Nasze działania:

Akademia Inicjatyw Sąsiedzkich, czyli program edukacyjny dla mieszkańców i mieszkanek Warszawy, a także przedstawicieli organizacji i instytucji działających lokalnie na terenie stolicy, którzy chcą być aktywni w swoich sąsiedztwach, aktywizować społeczność sąsiedzką i mieć wpływ na lokalne sprawy.

Warszawski Dzień Sąsiada, czyli święto aktywnych mieszkańców obchodzone od kilkunastu lat na całym świecie – także w Polsce (między innymi w Warszawie). Jest to przede wszystkim okazja, aby poznać się z sąsiadami, a także zacząć aktywnie działać w sąsiedztwie i zmieniać swoją okolicę. W ramach projektu wspieramy organizatorów sąsiedzkich wydarzeń, promujemy inicjatywy sąsiedzkie oraz dystrybujemy wśród aktywnych sąsiedztw pakiety startowe akcji.

Podwórkowa Gwiazdka, czyli akcja sąsiedzka odbywająca się w Warszawie co roku z okazji świąt. Jest to kolejna po Dniu Sąsiada okazja do integracji sąsiedzkiej, ale też świadczenia sobie wzajemnej pomocy czy włączania się mieszkańców w różnego rodzaju akcje charytatywne. Podobnie jak przy Dniu Sąsiada oferujemy wsparcie, promocje i pakiety startowe dla sąsiedztw.

Inkubator Inicjatywy Lokalnej jest skierowany do wszystkich osób zainteresowanych działaniami lokalnymi, szczególnie do mieszkańców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy potrzebują wsparcia przy przygotowaniu i realizacji inicjatywy lokalnej.

Warszawskie Laboratorium Innowacji Lokalnych to rodzaj otwartego think tanku prowadzącego badania i refleksję nad lokalnością w Warszawie. W ramach Laboratorium prowadzone są badania inicjatyw i projektów lokalnych oraz organizowane są otwarte seminaria sieciujące eskpertów, badaczy, aktywistów i liderów lokalnych w Warszawie.