Aktualności

Warszawskie Laboratorium Innowacji Lokalnych zaprasza!

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL zaprasza na otwarte seminarium pt. „Sąsiedztwa, które ożywiają miasto: aktywni mieszkańcy i mieszkanki, aktywne instytucje”!

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL serdecznie zaprasza na otwarte seminarium pt. „Sąsiedztwa, które ożywiają miasto: aktywni mieszkańcy i mieszkanki, aktywne instytucje”, organizowane w ramach Warszawskiego Laboratorium Innowacji. Seminarium skupione będzie wokół tematyki aktywności sąsiedzkiej inicjowanej przez różnego rodzaju podmioty (grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne) oraz specyfiki sąsiedztwa jako przestrzeni do aktywności obywatelskiej. Podczas seminarium zostaną zaprezentowane dobre praktyki działań lokalnych realizowanych przez absolwentów tegorocznej Akademii Inicjatyw Sąsiedzkich.

Seminarium odbędzie się 1 grudnia w godz. 17:00-20:00 w Warsztacie (pl. Konstytucji 4). Seminarium jest otwarte, jednak prosimy o chęci uczestnictwa  do dnia 29.11.2016 na adres: agatak@cal.org.pl

O Warszawskim Laboratorium Innowacji Lokalnych.

Od kwietnia 2016 roku w Warszawie realizowany jest projekt „Warszawa Lokalnie”, będący odpowiedzią na Program Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej na lata 2015-2020, którego głównymi celami jest stworzenie warunków do rozwoju wspólnot lokalnych m.st. Warszawy, zachęcenie mieszkańców i mieszkanek do włączenia się we wspólne działania oraz inicjowania oddolnych działań na rzecz swojego otoczenia.

Warszawskie Laboratorium Innowacji Lokalnych powołane w ramach „Warszawy Lokalnie” to rodzaj otwartego think tanku prowadzącego badania nad lokalnością w Warszawie, sieciującego ekspertów i praktyków tworzących swoisty „kolektyw wiedzy”. Ma ono na celu budowanie środowiska twórczego i uczącego się, które czerpie wiedzę z różnych źródeł: od badań naukowych po oddolne działania mieszkańców.  W ramach Laboratorium prowadzone są badania innowacji lokalnych w formie case studies działań lokalnych oraz badania w działaniu w społecznościach Warszawy. Wypracowana w ramach Laboratorium wiedza będzie miała charakter społeczny i publiczny, a jej wyniki publikowane będą corocznie w raportach Laboratorium oraz omawiane podczas otwartych sesji i seminariów.

Pobierz: Program seminarium