Aktualności

Włącz się do ruchu Aktywnej Pomocy Społecznej. Weź udział w konferencji.

Jeśli Twój ośrodek pomocy społecznej chce skutecznie włączyć się w systemową zmianę w nurcie aktywnej pomocy społecznej, nauczyć się mobilizować społeczność  lokalną, integrować wspólnotę przeciw wykluczeniu, inicjować samopomoc i   partnerstwo - ta konferencja jest dla Ciebie!

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Biuro Obsługi Ruchu  Inicjatyw Społecznych BORIS, Łęczyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych,  Kombinat Artystyczny Sp. z o.o. w Gdańsku oraz Regionalne Centrum Wspierania  Inicjatyw Pozarządowych we Wrocławiu zapraszają na konferencje „Aktywna Pomoc  Społeczna – Animacja, Integracja, Edukacja”. Konferencje odbędą się we Wrocławiu  (17.01), Lublinie (18.01), Warszawie (19.01), Gdańsku (20.01).

Konferencja będzie rozpoczęciem procesu rekrutacji do 4 grup szkoleniowych pracowników socjalnych – reprezentantów środowisk wiejskich i małych miast, miast średnich, dużych, edukatorów (tych, którzy mają doświadczenie we wdrażaniu środowiskowej pracy socjalnej). Uczestnicy wezmą udział w szkoleniach dotyczących m. in. diagnozy środowiskowej, budowania partnerstw lokalnych, narzędzi i instrumentów pracy ze społecznością lokalną, planowania społecznego. Dwuletni cykl szkoleniowy obejmuje także udział w Forum Animatorów Lokalnych i wyjazd do Wielkiej Brytanii w celu poznania anglosaskich rozwiązań w zakresie community work.

Konferencje organizowane są w ramach projektu systemowego 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej zainicjowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Projekt będzie wprowadzał innowacyjny standard środowiskowej pracy socjalnej/organizowania społeczności lokalnej, zorientowanego na aktywizację i wsparcie grup społecznych, środowisk i społeczności lokalnych zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym.  Zostanie również  wypracowana nowa specjalizacja: pracownik socjalny – organizator społeczności lokalnej.

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ NA KONFERENCJĘ?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy dla odpowiedniego województwa i wyślij na podany w dokumencie adres.

Warszawa (województwa: łódzkie, wielkopolskie, mazowieckie i podlaskie)

Program konferencji Warszawa

Formularz zgłoszeniowy Warszawa

Lublin (województwa: lubelskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie)

Program konferencji Lublin

Formularz zgłoszeniowy Lublin

Wrocław (dolnośląskie, śląskie, lubuskie, opolskie)

Program konferencji Wrocław

Formularz zgłoszeniowy Wrocław

Gdańsk (województwa: zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie)

Program konferencji Gdańsk

Formularz zgłoszeniowy Gdańsk