Aktualności

„Wspólna Sprawa”

Jednym z zadań w pracy animatora lokalnego jest poszukiwanie siły społeczności, a radością doświadczanie tej siły poprzez konkretne działania.

Do Maliszewa, miejscowości na terenie gminy Kowala trafiliśmy poprzez kontakt z prezesem Stowarzyszenia „Wspólna Sprawa”. Prezes i jednocześnie radny Rady Gminy w Kowali nawiązał kontakt z ośrodkiem, poszukując wsparcia przy tworzeniu i zarejestrowaniu w KRS-e organizacji. Ośrodek chętnie przystąpił do współpracy. W strukturach GOPS znajduje się pracownik, który dba o kontakty z organizacjami pozarządowymi, a także animator lokalny. Zadaniem ośrodka jest także wspieranie i tworzenie nowych partnerstw, czy też sieciowanie. „Wspólna Sprawa” to grupa mieszkańców, których celem jest m.in. ożywienie społeczności Maliszewa i praca na jej rzecz poprzez aktywizację, integrację, edukację, turystykę oraz działania na rzecz dzieci i osób potrzebujących wsparcia. Przedstawiciele ośrodka spotkali się z Zarządem organizacji. Owocem rozmowy była decyzja o zorganizowaniu Międzypokoleniowego Rajdu Rowerowego w duchu profilaktyki i promocji zdrowego stylu życia. Do współpracy zaprosiliśmy wszystkich mieszkańców miejscowości. Charakterystyczne jest to, że we wsi nie ma szkoły, kościoła, przedszkola, świetlicy wiejskiej, a miejscem do spotkań służyło boisko dostępne dla wszystkich mieszkańców. Łąka przystosowana do gry w piłkę nożną była własnością  prezesa Stowarzyszenia, którą oddał ją we wspólne użytkowanie. Mieszkańcy marzyli o miejscu spotkań, ale do tej pory nie udało się zrealizować tych zamierzeń, choć pewne obietnice zostały złożone. Pomimo tego potrafiły myśleć kreatywnie i wykorzystywać te zasoby, które są w ich zasięgu. Tym sposobem na trzy kolejne spotkania wiejskie zostaliśmy zaproszeni do budynku dyskoteki. Właściciel wyraził zgodę na to, pragnąc w ten sposób przyczynić się do zorganizowania pierwszego spotkania integracyjnego. Okazało się, że działaniem byli zainteresowani nie tylko członkowie Stowarzyszenia.

Do wspólnej pracy włączyli się wszyscy mieszkańcy. Dwa pierwsze spotkania miały na celu przedstawienie zamysłów wspólnego działania, przyjęcie uwag, rozpoznanie zasobów społeczności, rozpoznanie trudności oraz stopnia zaangażowania. W dalszej kolejności ustalenie i rozdanie konkretnych zadań wybranym mieszkańcom do realizacji. Trzecie spotkanie nosiło nazwę „Dopinamy guziki” gdzie sprawdzana jest check-lista; czy każdy pamięta zobowiązanie, w jakim stopniu jest ono przygotowane, czy nie nastąpiły jakieś zmiany. Odbywa się ono na tydzień przed ustaloną datą imprezy, zatem jest jeszcze czas na interwencję w kryzysowych sytuacjach. Po kilku latach dużą część zadań przyjęli na siebie mieszkańcy Maliszewa. Wciąż pokazują niesłabnące zaangażowanie, odpowiedzialność i cierpliwość oraz pomysłowość. Jak mówią, nie wyobrażają sobie lipca bez Rajdu Rowerowego.

Organizując pierwszy rajd przyjęto, ze sukcesem będzie, jeśli weźmie w nim udział 30 osób. Niemałym więc wyzwaniem było zorganizowanie kolumny dla ponad 120 rowerzystów. I taka ilość uczestników (100-150) utrzymuje się nadal. Zapałowi mieszkańców nie zaszkodził nawet dwukrotnie padający podczas Rajdu niemały deszcz, trwający przez całą drogę. Teraz już wiadomo, że imprezie nie jest w stanie nic przeszkodzić. Ten Rajd to spotkanie osób w sile wieku, młodych małżeństw z pociechami w siodełkach lub nosidełkach na plecach, seniorów, dzieci w wieku szkolnym, przedszkolnym i młodzieży. Uczestnicy spotykają się, aby na rowerach przemierzać znane im przecież okolice gminy, cieszyć się przystankami na trawie, a na koniec wspólnie gościć i cieszyć.

Pierwszy przystanek zwykle jest pod hasłem „Ozdabiamy rowery” i wtedy już nie ma rowerów, ale są „pędzące strzały” czy „zielone torpedy” dekorowane bibułami, balonami z rowerzystami również pięknie przyozdobionymi. Po tym przystanku wszyscy są barwni i uśmiechnięci. Kolejny przystanek to spotkanie z różnymi artystami. Może to być magik na łące, teatr leśny, czy wizyta u kolekcjonera starych rowerów i motocykli. Ostatni przystanek to spotkanie przy poczęstunku i prezentacja lokalnych talentów, m.in. konkurs „Mam talent” dla najmłodszych, rozstrzygniecie konkursu plastycznego, prezentacja ludowego zespołu „Niezapominajki”, konkursy rodzinne, w tym promowanie rodzin, które licznie biorą udział w spotkaniu poprzez wręczenie nagród najbardziej licznym oraz występy gości, a także przepyszny poczęstunek wykonany przez lokalne gospodynie. Organizację Rajdu wspierają strażacy z OSP, policjanci, Urząd Gminy, zaprzyjaźniony ksiądz proboszcz, GOPS i właściciele sklepów. Maliszew to niewątpliwie siła społeczności, której wystarczy zapalić iskrę, aby zapłonęła. Praca z nią obfituje w satysfakcję i potwierdza wartość pracy animatorów lokalnych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowali od 5 lat realizuje Program Aktywności Lokalnej, posiada również certyfikat Centrum Aktywności Lokalnej wydawany przez Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w Warszawie.