Aktualności

Wyniki naboru Animatorów programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021

Przedstawiamy poniżej listę wyłonionych i zatwierdzonych przez Narodowe Centrum Kultury
Animatorów programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021.

Rekrutacja animatorów została przeprowadzona, zgodnie z opisaną w opublikowanym w dniu 25 stycznia 2021r. ogłoszeniu o naborze, procedurą przez Zespół rekrutacyjny składający się z przedstawicieli Narodowego Centrum Kultury oraz Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. W jej wyniku, spośród 108 zgłoszonych kandydatur, Zespół rekrutacyjny wyłonił następujących 24 animatorów, którzy będą wspierać
w bieżącej edycji beneficjentów programu:

 • Brzezińska-Brańska Agnieszka
 • Dąbrowska Agnieszka
 • Gębala Paweł
 • Gnatowska Grażyna
 • Ignalski Tomasz
 • Jankowska Teresa
 • Januszewska Monika
 • Jastrzębska-Opitz Monika
 • Kamiński Paweł
 • Kasprzak Tomasz
 • Lisowicz-Wala Agata
 • Lysko Aleksander
 • Paradecka Katarzyna
 • Pawłowicz Beata
 • Popłońska-Kowalska Magdalena
 • Radosz Adam
 • Rożek Pola
 • Skrzypczak Bohdan
 • Sztark Marek
 • Waczyński Przemysław
 • Will Agata
 • Wójcik Małgorzata
 • Zabłocka-Skorek Joanna
 • Zygmunt Maciej

Pozostałym kandydatom serdecznie dziękujemy za udział w procesie naboru oraz zapraszamy do udziału w kolejnych rekrutacjach i realizowanych przez nas działaniach.