Aktualności

Wyniki rekrutacji pracowników ośrodków pomocy społecznej do dwuletniego cyklu szkoleniowego.

Wybraliśmy 82 pracowników ośrodków pomocy społecznej, którzy będą testować standard środowiskowej pracy socjalnej/organizowania społeczności lokalnej. Osoby te od marca 2011 do listopada 2012 roku wezmą udział w dziesięciu trzydniowych sesjach szkoleniowych z zakresu między innymi organizowania społeczności lokalnej, diagnozy środowiskowej, tworzenia sieci współpracy i budowania partnerstwa, a także wyjeździe studyjnym do Wielkiej Brytanii. Uczestników cyklu zaprosimy też do uczestnictwa w dorocznych Forach Animatorów Lokalnych.

Wybierając pracowników socjalnych braliśmy pod uwagę ich wizję wprowadzania środowiskowej pracy socjalnej /organizowania społeczności lokalnej i możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy. W przypadku wyboru Edukatorów liczyło się dotychczasowe doświadczenie i realizowane projekty.

Dziękujemy wszystkim za zainteresowanie i nadesłane zgłoszenia.Otrzymaliśmy 196 formularzy, 183 zostały poddane ocenie merytorycznej.

Dyrektorów ośrodków pomocy społecznej, których pracownicy zakwalifikowali się na szkolenia, zapraszamy na konferencję, która odbędzie się 16 lutego 2011 w Warszawie. Udział w konferencji jest obowiązkowy. Wszystkie ośrodki pomocy społecznej otrzymają wkrótce zaproszenie drogą mailową.

Każda osobo, która nadesłała zgłoszenie zostanie osobno, droga mailową powiadomiona o wyniku rekrutacji.

WYNIKI (na czerwono zostały zaznaczone osoby, które odpadły z powodów formalnych, na szaro – osoby zakwalifikowane, na biało – osoby niezakwalifikowane )

pracownicy socjalni zakwalifikowani z dużych miast

pracownicy socjalni zakwalifikowani ze średnich miast

pracownicy socjalni zakwalifikowani ze wsi/małych miast

zakwalifikowani edukatorzy