Aktualności

Z Białołęki dookoła świata

Jak wspierać społeczność lokalną w budowaniu relacji międzykulturowych? Ośrodek Pomocy Społecznej z warszawskiej Białołęki organizuje specjalne warsztaty dla dorosłych i dzieci, które służą pogłębieniu wiedzy na temat różnorodności kulturowej i sposobów skutecznej komunikacji.

Podczas sobotnich spotkań zatytułowanych „Z Białołęki dookoła świata” dzieci i rodzice poznają tradycyjne sposoby powitania z różnych krajów, przygotowują wielką mapę świata, spotykają się z wietnamskim smokiem przynoszącym szczęście, próbują smakołyków z różnych stron świata oraz biorą udział w konkursie z nagrodami.

Dzieci i rodzice uczestniczą w symulacjach, grach, wspólnych zadaniach czy pracach zespołowych. Wykonują  także prace plastyczne, zadania ruchowe i muzyczne. Poprzez udział w warsztatach zarówno Polaków jak również cudzoziemców, dzieci mają okazję dostrzec korzyści wynikające z lokalnej różnorodności kulturowej.

Warsztaty są elementem projektu “Międzykulturowe Centrum Rozwoju i Edukacji”. W jego ramach dorośli i mali mieszkańcy dzielnicy mogą korzystać z różnorodnych bezpłatnych zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych między innymi: z capoeiry, warsztatów robienia biżuterii, tańca, czy fotografii. W zajęciach biorą udział zarówno Polacy jak i cudzoziemcy.

Realizatorami projektu są: Fundacja Polskie Forum Migracyjne oraz Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. Projekt finansowany jest ze środków otrzymanych w ramach programu Demokracja w Działaniu Fundacji im. Stefana Batorego.
Celem nadrzędnym projektu jest wspieranie lokalnej społeczności w budowaniu pozytywnych relacji międzykulturowych.

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy posiada certyfikat Centrum Aktywności Lokalnej. Sieć Centrów Aktywności Lokalnej CAL tworzona na bazie instytucji publicznych (ośrodków pomocy społecznej, ośrodków kultury, szkół, organizacji pozarządowych, bibliotek) – to sieć instytucji społecznych nowego typu, opartych na wartościach społecznej więzi i współpracy, obdarzonych kapitałem zaufania, które stają się zapleczem rozwoju i zmiany w środowiskach lokalnych.

Działania w takich instytucjach polegają na bezpośrednim angażowaniu ludzi w sprawy dotyczące ich życia. Koncentrują się na relacjach pomiędzy konkretnymi mieszkańcami, a grupami i instytucjami mającymi wpływ na ich codzienne doświadczenia. Skupiają się na edukacji poprzez animowanie lokalnych wydarzeń, inicjatorami i organizatorami których są sami mieszkańcy.