Aktualności

Za nami pierwszy etap projektu „Innowacje-przedsiębiorczość-rozwój”

W ostatnich dniach sierpnia odbyły się konferencje upowszechniające wstępne wersje produktów finalnych projektu innowacyjnego ekonomii społecznej. Publikujemy prezentacje dotyczące modelowych rozwiązań w obszarze ekonomii społecznej. 

Konferencję organizowaną przez Forum Idei Europejskiej: „Przedsiębiorcze społeczności-nowe pomysły na współpracę i rozwój lokalny w subregionie płockim” otworzyła Ewa Pietrzak – ze Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Przedstawiła projekt „Innowacje-przedsiębiorczość-rozwój” jako szansę na rozbudowę odpowiedzialności i kapitału społecznego na Mazowszu Płockim. Zaproszeni goście wysłuchali prezentacji produktów projektu i  prezentacji na temat spółdzielni socjalnych osób prawnych. Aby zrównoważyć teorię z praktyką, Przemek Piechocki ze Stowarzyszenia na rzecz Spółdzielni Socjalnych przedstawił dobre praktyki wielkopolski w animowaniu i współtworzeniu spółdzielni, rozwiązujących różne problemy społeczne.

Konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie BORIS oraz Fundacja Civis Polonus w Warszawie miała wymiar mniej lokalny. Jej koncepcja krążyła wokół problemów społecznych i rozwojowych Mazowsza. Tytuł „Ekonomia peryferii-czy przedsiębiorcze społeczności lokalne są odpowiedzią na wyzwania rozwojowe Mazowsza” miał zachęcić do popatrzenia na Mazowsze jako region o bardzo zróżnicowanej strukturze społecznej. Ekonomia peryferii – to ekonomia społeczna podwarszawskich miasteczek „sypialni”, to ekonomia osób marginalizowanych na rynku pracy, to ekonomia nękanych powodziami i podtopieniami ludzi, to wreszcie ekonomia młodych alternatywnych – dla których nie liczy się maksymalizacja zysku ale jakość życia. Konferencję poprowadziła Karolina Cyran-Juraszek, a modele zaprezentowali Cezary Miżejewski, Bohdan Skrzypczak oraz Zbigniew Wejcman. Na zakończenie dyskutowaliśmy o założeniach Mazowieckiej Strategii Rozwoju Ekonomii Społecznej a swoich cennych rad do modelu Strategii udzielili min. Piotr Stronkowski i Dorota Wójcik z MCPS-u.

ZOBACZ PREZENTACJE:

Centrum Usług Środowiskowych (dr Bohdan Skrzypczak)

Prezentacja projektu innowacyjnego (Rafał Krenz)

Prezentacja spółdzielni socjalnych osób prawnych z Wielkopolski (Przemysław Piechocki)

Model współpracy z biznesem (Przemysław Berent)

Spółdzielnia melioracyjna (Cezary Miżejewski)

Prezentacja dotycząca spółdzielni socjalnych osób prawnych (Cezary Miżejewsk)

Projekty Innowacyjne (Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych)