Aktualności

Zadanie 10 – wydarzenia COGREEN

ZADANIE 10 (Event 10)

Lokalne szkolenia dla zielonych aktywatorów

D10.1 – Lokalne szkolenia dla zielonych aktywatorów

Lokalne sesje szkoleniowe dla aktywistów CO-GREEN odbyły się w zaangażowanych społecznościach w okresie od stycznia do marca 2024 roku. Trenerzy, którzy wzięli udział w Szkole Zimowej w Karditsa (opisanej w Wydarzeniu 8),  zmobilizowali wybranych aktywistów i szereg lokalnych interesariuszy, ekspertów, aktywistów i obywateli do przeprowadzenia praktycznych i partycypacyjnych ścieżek szkoleniowych. Szkolenie opierało się na koncepcji uczenia się przez  działanie. Zgodnie z tym podejściem najskuteczniejszym sposobem uczenia się jest aktywne uczestnictwo w procesie uczenia się poprzez praktyczne działania i doświadczenia. Zamiast biernie zdobywać wiedzę, uczestnicy angażują się w praktyczne zadania, eksperymentują, podejmują działania i uczą się na podstawie swoich doświadczeń. Dlatego też, uczestnicząc w lokalnych ścieżkach szkoleniowych, wybranym aktywistom udało się zdobyć kompetencje i wiedzę, aby:

 • Inspirowanie ludzi i dzielenie się wizją
 • identyfikacja lokalnych interesów i moderowanie potencjalnych konfliktów
 • stymulowanie społeczności w kierunku zrównoważonego rozwoju
 • wyjaśnić społeczności korzyści, jakich oczekuje się od zielonej transformacji
 • zaangażowanie ekspertów, którzy mogą poprowadzić społeczność w ważnych kwestiach ekologicznych
 • zbieranie poglądów i doświadczeń społeczności w odniesieniu do lokalnych kwestii związanych z zielenią
 • omówienie i uszeregowanie pod względem ważności zidentyfikowanych potrzeb w zakresie zielonej transformacji ze społecznością
 • umieszczenie potrzeb zielonej transformacji w "wizji przyszłości" społeczności
 • sugerować działania niezbędne do wprowadzenia środków promujących kwestie ekologiczne
 • rekrutować "sojuszników" w tych wysiłkach: samorząd lokalny, organizacje pozarządowe działające na tym obszarze, lokalne agencje rozwoju itp.
 • współpracować z tymi "sojusznikami" i przynosić oczekiwane rezultaty

Wskaźniki do raportów

Łącznie udział wzięło 315 uczestników: 94 z Polski, 125 z Włoch, 77 z Chorwacji, 19 z Grecji

 • Link do raportu

D10.1 Lokalne szkolenia dla zielonych aktywatorów, opisy działań we Włoszech, Grecji, Chorwacji – wersja polska

D10.1 Lokalne szkolenia dla zielonych aktywatorów, opisy działań we Włoszech, Grecji, Chorwacji – wersja angielska


Projekt CO-GREEN jest finansowany ze środków Unii Europejskiej. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

EN Co-funded by the EU_PANTONE