Aktualności

Zadanie 10 – produkty i materiały COGREEN

ZADANIE 10 (Event 10)

Lokalne szkolenia dla zielonych aktywatorów

D10.1 – Lokalne szkolenia dla zielonych aktywatorów

Lokalne sesje szkoleniowe dla aktywistów CO-GREEN odbyły się w zaangażowanych społecznościach w okresie od stycznia do marca 2024 roku. Trenerzy, którzy wzięli udział w Szkole Zimowej w Karditsa (opisanej w Wydarzeniu 8),  zmobilizowali wybranych aktywistów i szereg lokalnych interesariuszy, ekspertów, aktywistów i obywateli do przeprowadzenia praktycznych i partycypacyjnych ścieżek szkoleniowych. Szkolenie opierało się na koncepcji uczenia się przez  działanie. Zgodnie z tym podejściem najskuteczniejszym sposobem uczenia się jest aktywne uczestnictwo w procesie uczenia się poprzez praktyczne działania i doświadczenia. Zamiast biernie zdobywać wiedzę, uczestnicy angażują się w praktyczne zadania, eksperymentują, podejmują działania i uczą się na podstawie swoich doświadczeń. Dlatego też, uczestnicząc w lokalnych ścieżkach szkoleniowych, wybranym aktywistom udało się zdobyć kompetencje i wiedzę, aby:

 • Inspirowanie ludzi i dzielenie się wizją
 • identyfikacja lokalnych interesów i moderowanie potencjalnych konfliktów
 • stymulowanie społeczności w kierunku zrównoważonego rozwoju
 • wyjaśnić społeczności korzyści, jakich oczekuje się od zielonej transformacji
 • zaangażowanie ekspertów, którzy mogą poprowadzić społeczność w ważnych kwestiach ekologicznych
 • zbieranie poglądów i doświadczeń społeczności w odniesieniu do lokalnych kwestii związanych z zielenią
 • omówienie i uszeregowanie pod względem ważności zidentyfikowanych potrzeb w zakresie zielonej transformacji ze społecznością
 • umieszczenie potrzeb zielonej transformacji w "wizji przyszłości" społeczności
 • sugerować działania niezbędne do wprowadzenia środków promujących kwestie ekologiczne
 • rekrutować "sojuszników" w tych wysiłkach: samorząd lokalny, organizacje pozarządowe działające na tym obszarze, lokalne agencje rozwoju itp.
 • współpracować z tymi "sojusznikami" i przynosić oczekiwane rezultaty

Górno

W Górnie współpraca społeczności rozkwitła dzięki praktycznemu zaangażowaniu w działania proekologiczne. Trzydniowe wydarzenie zjednoczyło mieszkańców, od szkół po sołtysów, we wspólnym wysiłku. Pierwszego dnia szkoły prowadziły akcje sprzątania, a drugiego dnia odbyło się sprzątanie całej społeczności. Punkt kulminacyjny, tętniący życiem zielony festiwal trzeciego dnia, świętował ich osiągnięcia. Konkursy ekologiczne i wymiana ubrań uzupełniały główne wydarzenie. Uczestnicy nauczyli się planować, motywować i integrować swoją społeczność w zrównoważone praktyki.

Starachowice

W Starachowicach podejście oparte na uczeniu się przez działanie sprzyjało świadomości ekologicznej. Seniorzy i uczniowie współpracowali nad eko-książkami, łącząc bajki z lekcjami ekologii. Lokalni aktywiści ułatwiali ten proces, pielęgnując współpracę i dzielenie się wiedzą. Zwieńczeniem projektu była uroczysta prezentacja, która zjednoczyła społeczność wokół ochrony środowiska. Książki te zostały rozesłane do szkół i nadal inspirują do działań ekologicznych.

Elbląg

W Elblągu warsztaty umożliwiły zielonym aktywistom przekształcenie krajobrazu miasta. Dyskusje koncentrowały się na wizualizacji i rewitalizacji nieużywanego placu, przyciągając nowych partnerów, takich jak władze lokalne i leśne. Wspólne wysiłki udoskonaliły strategie i plany, zapewniając kompleksowe podejście do zazieleniania miast. Poprzez praktyczną naukę elbląscy aktywiści doskonalili swoje umiejętności w zakresie zarządzania projektami, budowania partnerstw i angażowania społeczności.

Wskaźniki do raportów

Łącznie udział wzięło 315 uczestników: 94 z Polski, 125 z Włoch, 77 z Chorwacji, 19 z Grecji

 • Link do raportu

D10.1 Lokalne szkolenia dla zielonych aktywatorów, opisy działań we Włoszech, Grecji, Chorwacji – wersja polska

D10.1 Lokalne szkolenia dla zielonych aktywatorów, opisy działań we Włoszech, Grecji, Chorwacji – wersja angielska


Projekt CO-GREEN jest finansowany ze środków Unii Europejskiej. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

EN Co-funded by the EU_PANTONE