Aktualności

Zadanie 9 – wydarzenia COGREEN

ZADANIE 9 (Event 9)

Kampanie lokalne na rzecz wyboru zielonych aktywistów

D9.1 – Publiczne spotkania na rzecz wyboru zielonych aktywistów

Cele:

  • podnoszenie świadomości na temat roli zielonych aktywistów w społecznościach lokalnych
  • zapewnienie obecności znaczącej liczby świadomych aktywistów w społeczności, którzy mogą ostatecznie zdecydować się na zaangażowanie w projekt

Zadanie 9 miało formę spotkania w każdej ze społeczności objętej działaniami w projekcie CO-GREEN. Spotkania były otwarte dla lokalnych mediów, aktywistów, organizacji pozarządowych i innych zainteresowanych stron. Lokalni aktywiście zostali zaproszenie do przyłączenia się do realizacji działań w ramach projektu, osoby te mogą mieć bardzo różną charakterystykę (członkowie organizacji pozarządowych, osoby młode, osoby starsze, itp.).
Aktywiści CO-GREEN to osoby, które dzięki swoim kontaktom ze społecznością pomagają w tworzeniu spójności społecznej i wdrażaniu metod partycypacyjnych wykorzystywanych w projekcie. Ich rola jest kluczowa, ponieważ jako aktorzy pochodzący ze społeczności mają w nią dokładny wgląd, którego nie mogą mieć zewnętrzni eksperci. Zadanie zakończyło się wyborem i zaangażowaniem aktywistów (aktywatorów) CO-GREEN w każdym kraju partnerskim.

Daty:

  • Polska: 15.12 (Górno), 13.12 (Wiązowna), 18.12 (Elbląg), 21.12 (Starachowice)
  • Włochy: 25.10 (Cosenza), 4.11 (Magione), 21.11 (Cavalese)
  • Chorwacja: 19.12 (Opatija)
  • Grecja: 06.12 (Karditsa)

Uczestnicy:

Łącznie w spotkaniach wzięło udział 133 uczestników: 50 z Polski, 44 z Włoch, 21 z Chorwacji, 18 z Grecji


Projekt CO-GREEN jest finansowany ze środków Unii Europejskiej. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

EN Co-funded by the EU_PANTONE