Aktualności

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONFERENCJI UPOWSZECHNIAJĄCEJ – Płock !

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji „Przedsiębiorcze społeczności” i do dyskusji nad nowymi pomysłami na rozwój społeczno-ekonomiczny i walkę z wykluczeniem
w subregionie płockim.

Co jest nowego w naszych pomysłach? Przede wszystkim skupiamy się na rozwiązaniach, wymagających szerszego spojrzenia na społeczność lokalną. Pod tym kątem przyjrzymy się ekonomii społecznej, która nie rozwija się w Polsce tak jak oczekujemy. Dzięki funduszom unijnym powstaje wiele przedsiębiorstw społecznych, ale  większość z nich nie funkcjonuje samodzielnie i zmaga się z ciągłą groźbą likwidacji. Problem ten bierze się przede wszystkim

z faktu, że nie są one zakorzenione w lokalnych społecznościach i rzadko potrafią angażować biznes czy samorząd do wspólnych przedsięwzięć.

W ramach projektu „Innowacje – przedsiębiorczość – rozwój” wypracowaliśmy wraz
z ekspertami z Mazowsza nowe pomysły, które odpowiadają na to wyzwanie i tworzą pole do tworzenia bardziej trwałych i zakorzenionych lokalnie inicjatyw. Na konferencji zaprezentujemy i poddamy pod dyskusję pomysły na:

- trójsektorową spółdzielnię socjalną osób prawnych, działającą na terenach zagrożonych powodzią,

- trójsektorową spółdzielnię socjalną osób prawnych, pełniącą rolę animatora lokalnych społeczności,

- Laboratorium oraz Klaster podmiotów ekonomii społecznej,

- model współpracy przedsiębiorstw ekonomii społecznej z biznesem.

Wejdziemy na nowe dla ekonomii społecznej obszary i wspólnie zastanowimy się: czy subregion płocki potrzebuje ekonomii społecznej, a jeśli tak to do czego? Na jakie wyzwania rozwojowe Płocka i subregionu może odpowiedzieć ekonomia społeczna? Czy prowadzenie działalności gospodarczej może być narzędziem animowania społeczności lokalnych
i jednocześnie być opłacalne?

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji, która odbędzie się w Płocku

29 sierpnia 2011

w Centrum Edukacji Sp. z o.o.

ul. Kobylińskiego 25

Program konferencji

Formularz zgłoszeniowy