Aktualności

Zapraszamy na konferencje promujące osiągnięcia projektu „Rewitalizacja społeczna”

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL zaprasza do udziału w konferencjach promujących osiągnięcia projektu systemowego „Rewitalizacja społeczna”. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną przykłady dobrych praktyk rewitalizacji społecznej w aspekcie krajowym i międzynarodowym oraz model działań lokalnych partnerstw na obszarach objętych rewitalizacją opracowany w ramach projektu systemowego „Rewitalizacja społeczna”.

Uczestnicy konferencji zapoznają się także z metodą szkoleniową stanowiącą nowatorskie działanie w zakresie metodologii pracy ze środowiskami lokalnymi oraz osobami wykluczonymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym, będącą rezultatem realizacji projektu systemowego „Rewitalizacja społeczna”.

Konferencje skierowane są do publicznych i niepublicznych instytucji pomocy i integracji społecznej, organizacji pozarządowych oraz samorządów terytorialnych zaangażowanych w działalność rewitalizacyjną oraz zainteresowanych przyszłą działalnością rewitalizacyjną planowaną do dofinansowania w ramach nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020. (szczegóły na stronie: www.rewitalizacjaspoleczna.pl)

Na każdej z konferencji przewidziany jest również udział w roli prelegentów przedstawicieli kierownictwa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (w tym Departamentu Inicjującego Projekt – Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej oraz Instytucji Pośredniczącej – Departamentu Wdrażania EFS), Przedstawicieli Instytucji Zarządzającej – Ministerstwa Rozwoju i Infrastruktury oraz Przedstawicieli Komisji Europejskiej w Polsce.

Jako prelegenci również w spotkaniach wezmą udział eksperci z obszaru polityki społecznej oraz ekonomii społecznej.

Terminy konferencji:

 

 • 07 października 2014 r. – Wrocław;
 • 09 października 2014 r. – Kielce;
 • 10 października 2014 r. – Rzeszów;
 • 13 października 2014 r. – Zielona Góra;
 • 14 października 2014 r. – Szczecin;
 • 15 października 2014 r. – Opole;
 • 17 października 2014 r. – Kraków;
 • 20 października 2014 r. – Olsztyn;
 • 21 października 2014 r. – Gdańsk;
 • 22 października 2014 r. – Toruń;
 • 29 października 2014 r. – Łódź;
 • 30 października 2014 r. – Poznań;
 • 03 listopada 2014 r. – Lublin;
 • 04 listopada 2014 r. – Katowice;
 • 05 listopada 2014 r. – Białystok;
 • 06 listopada 2014 r. – Warszawa.

 

Aby dokonać zgłoszenia na konferencję, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem:  http://rewitalizacjaspoleczna.pl/konferencje-rekrutacja/

i odesłać na adres e-mail: rekrutacja@cal.org.pl bądź fax: 22 121 59 10 wew.29

Następnie podpisany formularz prosimy odesłać pocztą na adres:

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, ul. Paca 40, 04-386 Warszawa

z dopiskiem “Rewitalizacja społeczna – konferencje”

Udział jest bezpłatny, organizator zapewnia wyżywienie oraz zwraca koszty dojazdu na konferencję do wysokości najtańszego publicznego środka transportu na danej trasie.

Szczegóły dot. konferencji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie 

http://rewitalizacjaspoleczna.pl/

Projekt realizowany w ramach Działania 1.2 Systemowe wsparcie instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet I. Zatrudnienie i Integracja Społeczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki.