Aktualności

Zapraszamy na seminarium “Animacja społeczna a usługi rynku pracy…”

Czy wypada osobom  bezrobotnym proponować społeczne zaangażowanie? Przecież poszukują pracy zarobkowej, a nie wolontarystycznych akcji! 

Zapraszamy na seminarium  Animacja społeczna a usługi rynku pracy – w poszukiwaniu skutecznych metod wdrażania efektów projektów innowacyjnych, w dniu 16.06.2014 w Centrum Paca 40 w Warszawie w godzinach 11.00 – 15.30.

Tematów do spotkania dostarczył projekt „Akademia Ekologicznego Rozwoju”,  realizowany przez Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa z Kwidzyna wraz z partnerami: Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Powiatowym Urzędem Pracy w Kwidzynie oraz Cechem Rzemiosł Różnych w Kwidzynie.

Projekt pozytywnie przeszedł walidacje, a jego sukces przejawiający się wysokim stopniem zatrudnienia i wieloma wymiarami innowacji, skupia obecnie uwagę wielu instytucji zajmujących się aktywizacją osób bezrobotnych. Realizacją projektu potwierdziliśmy, iż aktywność społeczna stymuluje aktywność zawodową.
Jak aktywność społeczna może przełożyć się na aktywność zawodową?

Jak włączenie ekologicznej perspektywy wpływa na aktywizacje osób bezrobotnych?

Czy zadeklarowany 50% wskaźnik zatrudnienia w projekcie skierowanym do osób długotrwale bezrobotnych, z terenów wiejskich, jest możliwy do osiągnięcia?

Dlaczego warto “rozwlekać” do sześciu miesięcy cykl szkoleniowy, mimo że osoby bezrobotne mają dużo czasu, a szkolenia można skumulować do 2-3 tygodni?
Mamy nadzieję, że postawione pytania zachęcą obecnych do owocnej dyskusji w czasie poniedziałkowego seminarium.

 

Potwierdzenie uczestnictwa prosimy przesyłać na adres lub telefon:

Aleksandra Kaliszewska – aleksandrak@cal.org.pl  lub nr tel. 607 748 024

Program seminarium