Aktualności

Zaproszenie do szacowania wartości zamówienia

logotypy

Zaproszenie do szacowania wartości zamówienia

W związku z realizacją projektu pn. „Chcemy Być Aktywni Zawodowo i Społecznie” prosimy o przedstawienie orientacyjnych cen dla n/w przedmiotu zamówienia, które posłużą zamawiającemu do ustalenia wartości zamówienia w n/w zakresie.

 

Niniejsze zaproszenie oraz udzielone odpowiedzi (podanie cen) nie stanowią oferty lub zamówienia i nie mają charakteru wiążącego.

 

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Aktywności Lokalnej CAL z siedzibą przy ul. Ludwika Michała Paca 40, 04-386 Warszawa w partnerstwie z Industry Personnel Service Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gwiaździstej 66, 53-413 Wrocław.

 

Szacowanie cen dotyczy następującego przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie świadczenia na rzecz Zamawiającego usług cateringowych polegających na przygotowaniu, dostarczeniu i wydaniu zestawów lunchowych (zupa oraz drugie danie) oraz zapewnienie prowadzenia całodziennego serwisu kawowego (w trakcie warsztatów/kursów/szkoleń) dla uczestników warsztatów/kursów/szkoleń (dalej: „warsztatów”) zorganizowanych przez Zamawiającego.

 

Zamówienie obejmuje usługę cateringową dla 18 grup warsztatowych. Każda grupa odbędzie cykl 8 dwudniowych warsztatów (15 godzin), co daje 288 dni warsztatowych. W każdej grupie będzie od 10-15 uczestników (łącznie 254 uczestników), co daje w przybliżeniu:

 1. 288 – całodziennych serwisów kawowych (18 gr x 8 warsztatów x 2 dni);
 2. 4064 – zestawów lunchowych (254 uczestników x 8 warsztatów x 2 dni).

Miejsce wykonania zamówienia jest: województwo mazowieckie, ze szczególnym uwzględnieniem następujących powiatów: gostynińskiego, miasta Płocka, płockiego, miasta Ciechanów, sierpeckiego, żuromińskiego, mławskiego, ciechanowskiego, płońskiego, pułtuskiego, przasnyskiego, makowskiego, wołomińskiego, wyszkowskiego, ostrołęckiego, miasta Ostrołęka, ostrowskiego.

 

Szczegółowe wymagania dotyczące serwisu kawowego:

 1. Serwis kawowy powinien trwać nieprzerwanie przez cały dzień, w którym odbywają się warsztaty.
 2. Serwis kawowy powinien rozpocząć się 30 min przed planowaną godziną rozpoczęcia warsztatu w danym dniu, a zakończyć się 30 min po zakończeniu warsztatów w danym dniu.
 3. Osoba z obsługi Wykonawcy powinna być dostępna dla uczestników na każdej przerwie podczas warsztatów.
 4. Pod koniec każdej przerwy osoba z obsługi Wykonawcy powinna zadbać o porządek oraz o uzupełnienie naczyń, produktów i wody w warniku.
 5. W ramach całodziennego serwisu kawowego Wykonawca zapewni uczestnikom warsztatów:
 6. Mieszankę słodkich i słonych przekąsek (min 3 rodzaje) w ilości min. 100 g na osobę;
 7. Kruche ciasteczka lub ciasta (min 3 rodzaje) w ilości min. 100 g na osobę;
 8. Owoce (min 2 rodzaje) w ilości 250 g na osobę;
 9. Wodę (gazowana i niegazowana) w butelkach od 0,25 l do 0,5 l w ilości ok. 1 l na osobę;
 10. Kawę mieloną (min 900-1000 g) oraz kawę rozpuszczalną (min 900-1000 g) na jeden dzień warsztatów. Kawa mielona powinna być konfekcjonowana w estetyczny sposób. Kawa rozpuszczalna może być konfekcjonowana w opakowaniach jednorazowych „2w1”, „3w1” w ilości łącznie nie przekraczającej 500 g;
 11. Herbatę w saszetkach (min 2 rodzaje) min. po 3 saszetki na osobę.
 12. Dodatki do napojów gorących:

– cukier w saszetkach (min 200 saszetek po min. 5g – cukier biały, oraz min 100 saszetek po min. 5g – cukier trzcinowy);

– słodzik dla osób z dietą cukrzycową (wg potrzeb);

– śmietanka do kawy UHT min 10 % tłuszczu, porcjowana – min 50 sztuk;

– mleko do kawy UHT min 2 % tłuszczu – 1 l (2 x 500 ml) konfekcjonowane w mlecznikach;

– świeże cytryny min 1 kg, krojone w cienkie plastry konfekcjonowane w miarę potrzeb na ceramicznych lub szklanych talerzykach;

– sok cytrynowy, porcjowany – min. 20 szt.

 1. Wodę gorącą do przygotowywania napojów powinna być udostępniana z warnika do wody. Osoba z obsługi Wykonawcy ma obowiązek uzupełniania wody w warniku.

Szczegółowe wymagania dotyczące zestawów lunchowych.

 1. Zestaw lunchowy składa się z dwóch ciepłych dań, tj.:
 • 1 danie: zupa – min. 400 ml na osobę;
 • 2 danie:

– produkt białkowy (w tym mięsny),

– dodatek w postaci: ziemniaków, kaszy, ryżu lub makaronu,

– dodatek warzywny w postaci: surówka lub gotowane warzywa,

– woda lub kompot, lub sok.

 1. Zestawy lunchowe powinny być dostarczone do miejsca, w którym odbywa się warsztat nie później niż na 15 min przed planowaną przerwą lunchową.
 2. Zestawy lunchowe powinny być wydane w przerwie lunchowej zgodnie ze zleceniem Zamawiającego (odpowiedni zamówiony zestaw dla konkretnego uczestnika).
 3. Niezwłocznie po zakończeniu konsumpcji przez uczestników warsztatu osoba z obsługi Wykonawcy powinna posprzątać po lunchu, odbierając naczynia oraz odpady pokonsumpcyjne.
 4. W przypadku wystąpienia diet specjalistycznych informacje o rodzajach diet występujących w danej grupie warsztatowej Zamawiający przekaże Wykonawcy wraz z harmonogramem zająć dla danej grupy (w celu przygotowania jadłospisu); w przypadku pojawienia się diety specjalistycznej w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do ich uwzględnienia przy realizacji zamówienia bez dodatkowego wynagrodzenia.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

FORMULARZ SZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

 

 1. Dane Wykonawcy oraz dane do kontaktu (wszystkie pola obowiązkowe)

Nazwa: ……………………………………………………………………….……………………………

Adres:  ………………………………………………………………..……………………………………

NIP …………………….……………………..Regon …………………………………………………….

Telefon: ……………………………………………………………………………………………………

E-mail: ……………………………………………………………….……………………………………

 

II . W odpowiedzi na szacowanie ceny, przesyłamy propozycję cenową:

Lp. Nazwa działania Jednostki miary ilość Cena jednostkowa(brutto) Wartość brutto(4×5)
1 2 3 4 5 6
Usługa cateringowa: całodzienny serwis kawowy oraz zestaw lunchowy Os/dzień 4064

 

 

……………………………………

pieczęć i podpis osoby upoważnionej
w imieniu Wykonawcy

…………………………………

Miejscowość i data