Aktualności

Konferencja upowszechniająca w Warszawie. Zapraszamy!

Konferencja „Ekonomia peryferii – czy przedsiębiorcze społeczności lokalne są odpowiedzią na wyzwania rozwojowe Mazowsza ?”organizowana jest w ramach projektu „Innowacje-przedsiębiorczość-rozwój”, którego celem jest wypracowanie innowacyjnych rozwiązań
w sektorze ekonomii społecznej. Działania nasze skupiają się w subregionie płockim, gdzie spróbujemy wdrożyć wypracowane modele. Jeżeli innowacyjne  rozwiązania okażą się pomocnymi – zostaną upowszechnione i włączone do głównego nurtu polityki.

Polska definicja wykluczenia społecznego zawarta w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki wskazuje, ”iż ścieżką wykluczenia jest przebywanie w środowisku społecznym o niskich zasobach kapitału społecznego” a także brak „umiejętności uczestniczenia w życiu wspólnoty” . Obecnie wiemy, że wykluczenie to problem nie poszczególnych osób ale wadliwości systemów społecznych, w których żyją. Wraz z ekspertami pracującymi nad modelowymi rozwiązaniami nie skupialiśmy się na dostarczeniu nowych narzędzi reintegracji poszczególnych osób czy grup ale na rozwiązaniach systemowych, wymagających szerszego spojrzenia na społeczność lokalną. Weszliśmy w nowe dla  ekonomii społecznej obszary, próbując odpowiedzieć sobie na pytania:

           1.Czy ekonomia społeczna może rozwiązać problem powodzi?

           2.Jak z efektem ekonomicznym animować lokalne społeczności?

      3.Dlaczego nie mogliśmy zorganizować tej konferencji w podmiocie ekonomii społecznej?

 Odpowiadając na te pytania i dostarczając ekonomii społecznej nowych narzędzi chcemy wzmocnić   trwałość podmiotów ES oraz pokazać jak ważny jest empowerment w budowaniu  sektora.

Konferencja ta kończy pierwszy etap realizacji projektu jakim jest opracowanie wstępnej wersji produktów finalnych. Zaprezentujemy trzy z sześciu opracowanych modeli:
3-sektorowa spółdzielnię socjalną osób prawnych działającą w warunkach kryzysowych,
3-sektorową spółdzielnię socjalną osób prawnych, która pełni rolę animatora lokalnych społeczności
oraz założenia do Mazowieckiej Strategii Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Konferencja odbędzie się :

30.08.2011r. w Warszawie,
Centrum Konferencyjne, ul. Zielna 37, sala Berlin

godz. 10.30

Program konferencji

Formularz zgłoszeniowy