Aktualności

Zaproszenie na konferencję: Organizowanie społeczności lokalnej – nowa jakość, perspektywa, wyzwanie

CAL, MOPS Kraków oraz Forum OSL zapraszają na konferencję „Organizowanie społeczności lokalnej – nowa jakość, perspektywa, wyzwanie” w dn. 24-25.11.2014 w Krakowie.

Forum Organizatorów Społeczności Lokalnej istnieje już ponad rok – powołane zostało w czerwcu 2013 r. Forum OSL jest odpowiedzią na potrzebę tworzenia platformy wymiany doświadczeń, współpracy i wsparcia dla Organizatorów Społeczności Lokalnej.

Co udało się zrobić za ten czas? Co zrobić aby sprostać wyzwaniom, postawionym przed pracownikami pomocy społecznej, którzy próbują zmierzyć się z rolą organizatora społeczności lokalnej? Czy model OSL ma szansę rozpowszechnić się jako jedno z narzędzi pracy socjalnej?

Chcemy przekonać uczestników konferencji, że rozwiązania, które udało się opracować i wdrożyć w niektórych środowiskach lokalnych nie są jednorazową akcją, a właściwe realizowanie pracy, wymagającej określonych umiejętności zawodowych, która niesie ze sobą wzrost standardów w pomocy społecznej oraz przynosi satysfakcję osobom, które podejmują te wyzwania.

Wciąż budujemy podwaliny środowiska zawodowego Organizatorów społeczności lokalnej. W tej chwili członkami Forum (www.forum.osl.org.pl) są prawie 100 osób z całej Polski, które od początku tworzą platformę wsparcia i wymiany doświadczeń, uczestniczą w konsultacjach dokumentów z obszaru pomocy społecznej i wypracowaniu standardów pracy socjalnej.

Projekt „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” dobiega końca. Chcemy podczas Konferencji oddać głos praktykom pracy ze społecznością oraz podsumować dotychczasowe działania związane z wypracowaniem i upowszechnianiem Modelu organizowania społeczności Lokalnej w środowisku pracowników socjalnych. Postaramy się zaprezentować praktyczne doświadczenia w trakcie mini wizyt studyjnych, które odbędą się w ramach konferencji w Krakowie w oparciu o doświadczenia MOPS Kraków.

Konferencja, na którą Państwa zapraszamy będzie miała wymiar praktyczny i edukacyjny, będzie kontynuowała założenia, które zostały przyjęte w czasie poprzedniej konferencji upowszechniającej Forum OSL.

Do pobrania:

Program Konferencji

Informacje organizacyjne

Zgłoszenia przyjmowane są do dn. 18.11.2014 r. poprzez formularz zgłoszeniowy: http://www.osl.org.pl/organizowanie-spolecznosci-lokalnej-nowa-jakosc-perspektywa-wyzwanie/

Udział w Konferencji jest bezpłatny. Zapewniamy nocleg (pokoje dwuosobowe), wyżywienie, materiały konferencyjne. Nie zwracamy kosztów przejazdu.

Do zobaczenia na Konferencji!

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy: lenach@cal.org.pl lub telefoniczny: 22 121 23 01 wew.15 z Leną Chotkiewicz