POWRÓT

Zapytanie ofertowe nr 2/07/2018
Projekt:
Dodane: 23-07-2018
TOWARZYSZENIE CENTRUM WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ, CAL, ul. Ludwika Michała Paca 04-386 Warszawa, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na: realizację usługi indywidualnego poradnictwa psychologicznego, prawnego, obywatelskiego dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w projekcie pn. „Krok naprzód” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Termin składania zapytań ofertowych: 27-07-2018 24:00
Kryterium oceny oferty:
Kryterium Znaczenie procentowe
Cena 30
Doświadczenie zawodowe 30
Test wiedzy 40
Załączniki:
zał. nr 1 - formularz ofertowy (1)
94,53 KB
zał. nr 2 - wzór CV (1)
113,43 KB
Zapytanie - psycholog_doradca_prawnik
100,48 KB