POWRÓT

Zapytanie ofertowe nr Rozeznanie rynku dotyczące zakupu materiałów biurowych dla uczestników projektu
Projekt:
Dodane: 06-05-2019
Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi zaprasza do złożenia ofert w odpowiedzi na rozeznanie rynku dotyczące zakupu materiałów biurowych dla uczestników projektu pt. „Akademia Innowacji i Start-upów „Od garażu do Wig 20”” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.   Oferty należy przesyłać w formie wypełnionego formularza ofertowego w terminie do 8 maja 2019 r. na adres: akademiainnowacyjnosci@gmail.com   Przed opracowaniem oferty należy zapoznać się dokładnie z treścią zapytania ofertowego i wymagań Zamawiającego określonych w Zapytaniu ofertowym.  Wszelkie pytania na temat niniejszego zapytania należy kierować na adres: akademiainnowacyjnosci@gmail.com   Zainteresowane osoby prosimy o pobranie oraz zapoznanie się z poniższymi plikami: Rozeznanie rynku – materiały biurowe
Termin składania zapytań ofertowych: 08-05-2019 17:00
Kryterium oceny oferty:
Kryterium Znaczenie procentowe
Cena 100
Załączniki:
rozeznanie rynku FZZ - materiały biurowe i certyfikaty
202,68 KB